Sökning: "The Royal Academy of Art"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden The Royal Academy of Art.

 1. 1. Barbro Östlihn och New York Konstens rum och möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Annika Öhrner; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 2. 2. Konstnärsgillet : konstliv och föreningsväsende vid mitten av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lennart Pettersson; Umeå universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Konstnärsgillet; Art life; Organisations; National art; Art market;

  Sammanfattning : The aim of this study is to present a biography of Konstnärsgillet, and relate the organisation to the so-called Associations that developed after the fall of l'ancien régime, when the middle classes entered the social arena. The heyday of the Associations took place during the period leading up to the rise of the mass organisations at the end of the 19th century. LÄS MER

 3. 3. Det ambivalenta perspektivet : Eva Bonnier och Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Margareta Gynning; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Eva Bonnier; Hanna Hirsch-Pauli; 19th-century Art; Feminist studies; women artists; August Malmströms privateacademy; Women s department at the Royal Academy of Art in Stockholm; Nordic artists in Paris; Juste-milieu-painters; Colarossi Academy in Paris; Art reviews 1885-1894 ; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on two Swedish artists, Eva Bonnier (1857-1909) and Hanna Hirsch-Pauli (1864-1940) and their relationship to the educational system, artistic trends and exhibitions of the 1880's. The aim of the thesis is to re-assess history from a feminist perspective and change the prevalent modernist art history view of the period. LÄS MER

 4. 4. Randi Fisher - svensk modernist

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Linda Fagerström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Randi Fisher; Gender and art; Cultural Sociology; Pierre Bourdieu; Concretism; Men of 1947 ; Gender and art critiscism; Women artists self-portraits; Swedish modernism; Public art; Humanities; Humaniora;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genom att använda Griselda Pollock och Rozsika Parkers metod för feministisk konstforskning, är syftet att (å ena sidan) presentera nya fakta om en tidigare ?okänd? kvinnlig konstnär och hennes konst samt (å andra sidan) att kritiskt diskutera och dekonstruera konsthistorieskrivningen, dess diskurser, kategoriseringsmodeller, värdegrunder, explicita eller implicita ideologier, hierarkier och kanoniseringsprocesser. I centrum för avhandlingen står analyser av Fishers verk och frågeställningar kring den moderna konstnärsrollen. LÄS MER

 5. 5. Verklighetens poesi : Svenska genrebilder 1825-1880

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva-Lena Bengtsson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Genre painting; Massproduced images; I 9th c. Iconography; Word Image; Idealist realism; Social history of art; 19th c. Women artists; Konstakademien RoyalAcademy of Fine Arts ; Düsseldorf; 19th c. Art criticism; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to challenge mainstream art-history by studying 19th century genre painting as a social phenomenon. In a contemporary context, these subjects areseen as powerful agents of a new situation in art, in an academic context as well as transformed into massmedia, where the boundaries between visual art and literature are consciously blurred. LÄS MER