Sökning: "datorprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet datorprogram.

 1. 1. Arbetstagares immaterialrätter : Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden

  Författare :Sanna Wolk; Marianne Levin; Jens Schovsbo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The study examines the legal rules under Swedish law concerning the transfer of ownership in intellectual property (IP) rights from an employee to an employer. The main focus is on an employer’s interest in an employee’s work product, which is protected by multiple IP rights, e.g. LÄS MER

 2. 2. The many-electron energy in density functional theory : from exchange-correlation functional design to applied electronic structure calculations

  Författare :Rickard Armiento; Göran Grimvall; Jens K. Nörskov; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Att förutsäga egenskaper hos material och kemiska system är en viktig komponent för teoretisk och teknisk utveckling i fysik, kemi och biologi. Ett systems egenskaper styrs till stor del av dess elektrontillstånd. Datorprogram som baseras på täthetsfunktionalsteori kan beskriva elektronkonfigurationer mycket noggrant. LÄS MER

 3. 3. Properties of Hadronization in e+e- -Annihilation

  Författare :Jari Häkkinen; Teoretisk partikelfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; högenergi; colour interferences; strong interactions; QCD; heavy quark fragmentation; MC programs; Kosmisk strålning; cosmic rays; hadronization; High energy interactions; e e- -annihilation; Fysicumarkivet A:1996:Häkkinen;

  Sammanfattning : Possible effects from colour interferences in strong interactions are discussed and investigated, and possible experimental signals in e+e- --> hadrons and e+e- --> W+W- --> hadrons are suggested. The observability of the signals depend on the relative probabilities of the occurrence of interferences, and can provide a measurement of the probabilities. LÄS MER

 4. 4. Modelling and Optimisation of Integrated Biotechnical Processes -Application to the Fermentative Production of Lactic Acid from Wheat Flour

  Författare :Christina Åkerberg; Institutionen för kemiteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical technology and engineering; economy; wheat flour; starch; lactic acid; kinetics; simulation; modelling; optimisation; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Biotechnical processes are often integrated to increase productivity and yield. It is difficult to predict the effects of process integration and to find optimum conditions for the process. A valuable tool for the evaluation of a complete process is mathematical modelling. LÄS MER

 5. 5. Reality-based brain-computer interaction

  Författare :Daniel Sjölie; Lars-Erik Janlert; Johan Eriksson; John Waterworth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; reality-based brain-computer interaction; virtual reality; reality-based interaction; brain-computer interface; activity theory; the free-energy principle; grounded cognition; Cognitive science; Kognitionsvetenskap; Computer science; Datalogi; människa-datorinteraktion; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Recent developments within human-computer interaction (HCI) and cognitive neuroscience have come together to motivate and enable a framework for HCI with a solid basis in brain function and human reality. Human cognition is increasingly considered to be critically related to the development of human capabilities in the everyday environment (reality). LÄS MER