Sökning: "Roy Lichtenstein"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Roy Lichtenstein.

 1. 1. Barbro Östlihn och New York Konstens rum och möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Annika Öhrner; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 2. 2. Konst med konst som motiv : parafrasens estetik i 1900-talets bildkonst

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of the History of Art, Umeå University

  Författare :Hans Örtegren; Umeå universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Paraphrase; quotation; allusion; copy; mimesis; intertextuality; 20th- century art; Pablo Picasso; Francis Bacon; Marcel Duchamp; René Magritte; Roy Lichtenstein;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is 20th-century art about art. The intentions of the artist, the reference given in the work, and the reaction of the perceiver are all important factors in the definition of a paraphrase of art.A paraphrase is made by an artist with the intention of clearly alluding to earlier art. LÄS MER