Sökning: "Swedish art history"

Visar resultat 1 - 5 av 224 avhandlingar innehållade orden Swedish art history.

 1. 1. Barbro Östlihn och New York : Konstens rum och möjligheter

  Författare :Annika Öhrner; Hans Hayden; Jan von Bonsdorff; Marta Edling; Maria Hirvi-Ijäs; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen

  Författare :Johanna Rosenqvist; Anna Lena Lindberg; Jorunn Veiteberg; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Handicraft; Art history; feminist art theory; Konsthistoria; Aesthetics; Art History; Konstvetenskap; fields of art; Folk art; ornament; Arts and Crafts; Modernism; Post modernism; textile art; Sloyd; The National Association of Swedish Handicraft Societies; Estetik; handdicraft; textile; art; The National Association of Swedish Handicraft; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The main objective of this PhD thesis, "An Aesthetics of Sexual Difference? On Art and Artistry in Swedish Handicraft of the 1920s and 1990s", is to investigate the field of handicraft in relation to a wider field of cultural production. Its aim is to contribute to a mapping of interrelated outlines of handicraft and art based on empirical studies of artistic creation in two local Swedish handicraft organizations during the modernism of the 1920s and the postmodernism of the 1990s. LÄS MER

 3. 3. Konstens nationella identitet. : Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934

  Författare :Andrea Kollnitz; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Barbro Schaffer; Marta Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; rhetoric; nationalism; national identity; modernism; avant-garde; artist’s rôle; German expressionism; Austrian expressionism; German art; Swedish art; Wassily Kandinsky; Käthe Kollwitz; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the reactions to German and Austrian modernism in Swedish art criticism between 1908 and 1934. It analyses the rhetoric of art-critical texts and examines the persuasive strategies and powerful verbal imagery of art criticism as well as its national interests. LÄS MER

 4. 4. Up the Stylish Staircase : Situating the Fürstenberg Gallery and Art Collection in a Late Nineteenth-Century Swedish Art World

  Författare :Charlotta Nordström; Tomas Björk; Maria Görts; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Fürstenberg Gallery; The Fürstenberg Art Collection; Pontus Fürstenberg; Göthilda Fürstenberg; Gothenburg art ; Swedish Art; Nineteenth-Century Art; Patronage; Art Collection; The Opponents; Collecting Practices; Exhibition Practices; Blanch’s Art Salon; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the establishment (in 1885), the influence, the critical reception, and the legacy of the Fürstenberg Gallery and Art Collection in Gothenburg, Sweden. The aim of this research is to demonstrate how the gallery and the collection were products and producers of specific art-historical situations, within a particular nineteenth-century Swedish art world. LÄS MER

 5. 5. Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem

  Författare :Hans Hayden (Pettersson); Anders Åman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; art criticism; historiography; creativity; experimental aesthetics; history of interpretation; psychology of art; social history of art; sociology of art; style; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The core of this thesis is a critical reading of the Swedish art historian Gregor Paulsson's (1889-1977) method of historical interpretation. Initially; Paulsson developed his scholary perspectivefrom the tradition of formalist aesthetics dominating Swedish art history writing in thebeginning of the 20th century. LÄS MER