Sökning: "Utvecklingspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Utvecklingspsykologi.

 1. 1. Utvecklingspsykologi och pedagogik : begreppsdiskussioner och problemidentifieringar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Birgitta Qvarsell; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Computer Visualization in Participatory and Cognitive Engineering

  Detta är en avhandling från Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Peter Bengtsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Utvecklingspsykologi; Development psychology; Dynamic Decision Making; Operator Process Interfaces; Action Research; Learning; Ergonomics; Engineering; Participatory; Virtual Reality; Animation; Computer; Visualization; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har sin upprinnelse i utvecklingen av en metod för datorvisualis-ering och en metod för participativ ingenjörskonst. De två metoderna är intimt förknippade med varandra och benämns tillsammans “Computer Visualization in Participatory Engineering” (VIPE), något som på svenska skulle kunna benämnas ”Datorvisualisering för Participativ Ingenjörsvetenskap”. LÄS MER

 3. 3. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ulrika Eskner Skoger; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Developmental psychology; psychotherapy; gender; gender equality; Swedish psychologists; feminist theory; Utvecklingspsykologi; psykoterapi; genus; jämställdhet; svenska psykologer; feministisk teori; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Fosterbarns anpassning - en relationsproblematik : om 25 barn i åldrarna 4-12 år som har placerats i fosterhem : en delstudie i Barn i kris-projektet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anita Cederström; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fosterbarn; Psykologi; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Safety Culture in Sea and Aviation Transport

  Detta är en avhandling från Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Åsa Ek; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; organizational climate; air traffic control; safety culture; passenger shipping; airport ground handling; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Technological sciences; Teknik; Säkerhetsteknik; Safety technology;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis investigates sea and aviation transport safety culture, with a focus on perceptions and attitudes. A safety culture reflects the attitudes, beliefs, perceptions, and values that individuals share in relation to safety. LÄS MER