Sökning: "Utvecklingspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Utvecklingspsykologi.

 1. 1. Utvecklingspsykologi och pedagogik : begreppsdiskussioner och problemidentifieringar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Birgitta Qvarsell; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Computer Visualization in Participatory and Cognitive Engineering

  Detta är en avhandling från Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Peter Bengtsson; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Utvecklingspsykologi; Development psychology; Dynamic Decision Making; Operator Process Interfaces; Action Research; Learning; Ergonomics; Engineering; Participatory; Virtual Reality; Animation; Computer; Visualization; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : This thesis tells the initiation story of a computer visualization methodology and a participatory engineering methodology. The two methodologies are tightly coupled and for the purpose of this thesis, as a unit, named Computer Visualization in Par-ticipatory Engineering (VIPE). LÄS MER

 3. 3. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ulrika Eskner Skoger; Eva Magnusson; Karin Zetterqvist Nelson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Developmental psychology; psychotherapy; gender; gender equality; Swedish psychologists; feminist theory; Utvecklingspsykologi; psykoterapi; genus; jämställdhet; svenska psykologer; feministisk teori; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Fosterbarns anpassning - en relationsproblematik : om 25 barn i åldrarna 4-12 år som har placerats i fosterhem : en delstudie i Barn i kris-projektet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anita Cederström; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fosterbarn; Psykologi; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Safety Culture in Sea and Aviation Transport

  Detta är en avhandling från Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Åsa Ek; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; organizational climate; air traffic control; safety culture; passenger shipping; airport ground handling; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Technological sciences; Teknik; Säkerhetsteknik; Safety technology;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis investigates sea and aviation transport safety culture, with a focus on perceptions and attitudes. A safety culture reflects the attitudes, beliefs, perceptions, and values that individuals share in relation to safety. LÄS MER