Sökning: "administration och förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade orden administration och förvaltning.

 1. 1. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Författare :Johan Berlin; Anders Söderholm; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; Business studies; Företagsekonomi; Public sector research; Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan kunskap och politik : Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Improvements for value creation in public services

  Författare :Daniel Gyllenhammar; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; value co-creation; public services; customer focus; welfare services; service ecosystems; public service logic; Improvements; change processes;

  Sammanfattning : The demands on public services are constantly increasing and the public sector has, over the years, been subject to several management approaches trying to improve it. These new approaches have been criticized lately for an overly emphasis on market forces, specialization, and an intra-organizational focus, resulting in fragmented services and a poor system understanding for both citizens and employees of public organizations. LÄS MER

 4. 4. The Corporate Social Responsibility (CSR) approach as a framework for business involvement in health promotion in the welfare state

  Författare :Michelle Sara Monachino; Sam WillnerDr.; Paulo Moreira; Lena Högberg; Karin Svedberg Helgesson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Corporate Social Responsibility; health promotion; public health policy; community health and community involvement; welfare state development; crosssectoral health promotion;

  Sammanfattning : This dissertation is to be situated in the debate about the development of the contemporary Western European welfare state, its displacement of responsibilities from state to non-state societal actors and the resulting concerns vis-à-vis the optimal distribution of responsibilities. Drawing, in interdisciplinary fashion, from the fields of political sociology, political economics, welfare studies, public health policy, and management, it focuses upon the involvement of for-profit, non-state actors into a field traditionally of state competence, that of public health. LÄS MER

 5. 5. Values and Practices of Quality Management - Health implications and organisational differences

  Författare :Yvonne Lagrosen; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health; participation of everybody; health care; contingency; trust; leadership commitment; values; Quality Management;

  Sammanfattning : This thesis has two main aims which are developed in seven papers. The first aim is to explore the knowledge and use of actual values and practices of quality management in different organisational settings. A mail survey covering 500 Swedish quality professionals was carried out. LÄS MER