Sökning: "Peter Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Peter Bengtsson.

 1. 1. Structure and decay-dynamics of multiply ionized atoms with emphasis on F-like and Na-like systems

  Författare :Peter Bengtsson; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1993:Bengtsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Computer supported development of production and working environment

  Detta är en avhandling från Lund : Lund Institute of Technology

  Författare :Peter Bengtsson; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Computer Visualization in Participatory and Cognitive Engineering

  Detta är en avhandling från Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Författare :Peter Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Utvecklingspsykologi; Development psychology; Dynamic Decision Making; Operator Process Interfaces; Action Research; Learning; Ergonomics; Engineering; Participatory; Virtual Reality; Animation; Computer; Visualization; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har sin upprinnelse i utvecklingen av en metod för datorvisualis-ering och en metod för participativ ingenjörskonst. De två metoderna är intimt förknippade med varandra och benämns tillsammans “Computer Visualization in Participatory Engineering” (VIPE), något som på svenska skulle kunna benämnas ”Datorvisualisering för Participativ Ingenjörsvetenskap”. LÄS MER

 4. 4. Peter Weiss filmer från de korta små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jan Christer Bengtsson; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filmhistoria; Peter Weiss; 1950-talet; lång- och kortfilm; experiment- och dokumentärfilm; filmförsök; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with Peter Weiss’ (1916-1982) films and some of his never finished attempts. The focus is in general on Weiss’ film work activities in the 1950’s, when film held the very central place in his works of art. LÄS MER

 5. 5. Development towards an efficient and sustainable biofuel drying

  Detta är en avhandling från Växjö University Press

  Författare :Peter Bengtsson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; biomass; bioenergy; drying; bed drying; drying zone; modeling; VOC; terpenes; wood fuels; wood chips; sawdust; Norway spruce; Scots pine;

  Sammanfattning : The usage of biofuel as well as wood fuel has increased in Sweden and all of Europe during recent decades, and there are several reasons to believe that this increase will continue. An important reason for this increase is that the environmental and climate problems caused by fossil fuels are becoming even more evident. LÄS MER