Sökning: "Karolina Isaksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karolina Isaksson.

  1. 1. Framtidens trafiksystem? : Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Karolina Isaksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö; Samhällsplanering; Kommunikationer; Transporter; Dennispaketet; Trafikpolitik Stockholm; Makt; Trafikplanering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The traffic- and environmental situation in Stockholm has for several decades been a constant source of controversy and debate. During the 1990's, the main focus of these discussions was directed at the Dennis-package (Dennispaketet). LÄS MER