Sökning: "Karolina Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Karolina Isaksson.

 1. 1. Framtidens trafiksystem? : Maktutövningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karolina Isaksson; Johan Hedrén; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö; Samhällsplanering; Kommunikationer; Transporter; Dennispaketet; Trafikpolitik Stockholm; Makt; Trafikplanering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The traffic- and environmental situation in Stockholm has for several decades been a constant source of controversy and debate. During the 1990's, the main focus of these discussions was directed at the Dennis-package (Dennispaketet). LÄS MER

 2. 2. Five factors for urban sustainability - exploring influences on municipal strategic planning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Paul David Fenton; Olof Hjelm; Karolina Isaksson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy and climate strategies; municipalities; stakeholders; strategic planning;

  Sammanfattning : In recent decades, there has been increasing consensus that sustainable urban development is critical to the future of human societies and planetary systems. The effects of population growth and the environmental impacts of human activities are evident around the world, observable not only in the rapid urbanisation of many large cities, but also in small-medium conurbations, rural communities, and even uninhabited areas. LÄS MER

 3. 3. Otraditionella lösningar med traditionella medel Åtgärdsvalstudien som planeringsfenomen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :John Odhage; Karolina Isaksson; Hans Westlund; Inga-Maj Eriksson; Richard Ek; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning practice; planning process; change; sustainable future; transport; critical theory; participation; collaboration; communicative rationality; instrumental rationality; knowledge; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to understand the method of strategic choice (MSC, Sw. metodik föråtgärdsvalsstudier) in Swedish transport planning as a planning phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Att beräkna det goda samhället Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Thoresson; Sven Widmalm; Karolina Isaksson; Göran Sundqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER

 5. 5. Att beräkna det goda samhället Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Thoresson; Sven Widmalm; Karolina Isaksson; Göran Sundqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER