Sökning: "Urbana och regionala studier"

Visar resultat 1 - 5 av 63 avhandlingar innehållade orden Urbana och regionala studier.

 1. 1. Where are the people in emergency service planning? : Assessing the geography and equity of access to emergency services in Sweden

  Författare :Jacob Hassler; Vania Ceccato; Tobias Andersson Granberg; Jonathan Corcoran; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; emergency services; spatial analysis; equity; accessibility; blåljustjänster; rumslig analys; jämlikhet; tillgänglighet; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : Providing high-quality health care to everyone who needs it is a central objective of the Swedish healthcare system. One way in which this goal is broadly pursued is by allocating resources that maximize the geographical coverage of ambulances, aimed at reducing ambulance respons times as much as possible, for as many as possible. LÄS MER

 2. 2. Planning for equitable emergency health care : Assessing the geography of ambulance supply and demand in Sweden

  Författare :Jacob Hassler; Vania Ceccato; Charles Branas; KTH; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emergency health care; spatial analysis; equity; policy; akutvård; rumslig analys; jämlikhet; policy; Urbana och regionala studier; Urban and Regional Studies;

  Sammanfattning : Providing high-quality health care to everyone who needs it is a central objective for theSwedish health care system. One way in which this goal is broadly pursued is by allocatingresources that maximize the geographical coverage of ambulances, aiming at reducingambulance response times as much as possible, for as many as possible. LÄS MER

 3. 3. Byggnadsutformning och förvaltningsekonomi : fallstudier i 20 bostadsfastigheter i Stockholm

  Författare :Inga Britt Werner; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. See and Be Seen : An Inquiry into the Role of Public Space in Combating Loneliness

  Författare :Jing Jing; Tigran Haas; David Canter; Lena Dahlberg; Fran Tonkiss; KTH; []
  Nyckelord :Loneliness; social isolation; public space; third place; social infrastructure; streetscapes; care; aging; age-friendly; theory of place; built environment; social interaction; sense of community; belonging; neighborhood attachment; sorting; mixed-methods; urban design; urban planning; intervention; Ensamhet; social isolering; offentliga rum; tredje plats; social infrastruktur; gatumiljöer; omsorg; åldrande; äldrevänlig; teori om plats; byggd miljö; umgås; känsla av gemenskap; tillhörighet; tillgivenhet mot grannskap; sortering; mixade metoder; urban design; stadsbyggnad och stadsplanering; bekämpa ensamhet; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : Loneliness in cities has been an issue of great concern in public discourse, particularly during and in the aftermath of the COVID-19 pandemic. The detrimental impact of loneliness on health and well-being is well documented and has recently become a rising priority for governments worldwide. LÄS MER

 5. 5. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER