Sökning: "Ulrika B. Andersson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ulrika B. Andersson.

 1. 1. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 2. 2. Beta-glucose 1-phosphate interconverting enzymes in Lactococcus lactis: physiological role and regulation in maltose, trehalose and glucose metabolism

  Författare :Ulrika Andersson; Teknisk mikrobiologi; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; Biochemical technology; Biokemisk teknik; bacteriology; Microbiology; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; trehalose 6-phosphate phosphorylase; beta-phosphoglucomutase; maltose phosphorylase; glucose; trehalose; maltose; Lactococcus lactis; beta-glucose 1-phosphate;

  Sammanfattning : Lactic acid bacteria (LAB), including Lactococcus lactis, are abundant in nature. These bacteria convert carbohydrates into mainly lactate by a rather uncomplicated metabolism. An improved understanding of the physiological and genetical mechanisms involved in carbohydrate metabolism and its regulation will improve the industrial use of LAB. LÄS MER

 3. 3. Genotype-phenotype studies in brain tumors

  Författare :Soma Ghasimi; Ulrika Andersson; Beatrice Melin; Roger Henriksson; Clemens Dirven; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Glioma; Meningioma; SNP; IHC; FISH; LRIG2; EGF; EGFR; ERBB2; ER; CDKN2A B; IDH1; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Meningioma and glioma are the most common primary brain tumors, but their etiologies are largely unknown. Although meningioma is usually benign, their intracranial location can lead to lethal consequences, and despite progress in surgery, radiotherapy, and chemotherapy the prognosis for patients with glioma remains poor. LÄS MER