Sökning: "Early reading instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Early reading instruction.

 1. 1. Reading ability of Latvian students : results from an international study

  Författare :Indra Dedze; Carsten Elbro; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading literacy; reading ability; reading instruction; word recognition; voluntary reading; home background; Latvia; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : Reading literacy is becoming a crucial skill for the success in the modern society. Since Latvia is an industrialized country, with a relatively small population, it is of a crucial importance that the educational system produces well literate people. LÄS MER

 2. 2. Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties

  Författare :Åsa Elwér; Stefan Samuelsson; Stefan Gustafson; Pekka Niemi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading comprehension; poor comprehenders; longitudinal study; early identification; reading disability; Läsförståelse; poor comprehenders; longitudinell studie; tidig identifiering; lässvårigheter;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to examine the cognitive and language profile in children with poor reading comprehension using a longitudinal perspective. Even though comprehension skills are closely connected to educational success, comprehension deficits in children have been neglected in reading research. LÄS MER

 3. 3. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 4. 4. Att kunna läsa innan skolstarten : läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare

  Författare :Lena Ivarsson; Jarl Backman; Monika Reichenberg; Monica Reichenberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early readers; early reading; home environment; reading development; school environment; Education; Pedagogik; favourable reading development;

  Sammanfattning : The current study investigated the factors that have a positive impact on reading development by examining the influence of the home and school environment on students who started school already able to read (early readers).  The reading proficiency of the students in the study was determined by a variety of reading tests conducted at the beginning of the school year and students were identified as “early readers”, “average readers”, or “non readers”. LÄS MER

 5. 5. Measures that matter : Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

  Författare :Thomas Nordström; Idor Svensson; Stefan Gustafson; Rickard Carlsson; Dave Edyburn; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Targeted instruction; intervention; assistive technology; reading difficulties; Riktad undervisningsinsats; intervention; assisterande teknik; lässvårigheter; Psychology; Psykologi; Special Education; Specialpedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The acquisition of reading skills is one of the most important academic outcomes, as reading enables the individual to acquire knowledge and to actively take part in society. Despite research and educational progress, not all students develop their reading skills to a level that meet academic or societal demands. LÄS MER