Sökning: "Oncology"

Visar resultat 1 - 5 av 1158 avhandlingar innehållade ordet Oncology.

 1. 1. Radiolabeled acetate PET in oncology imaging studies on head and neck cancer, prostate cancer and normal distribution

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Aijun Sun; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 11C-acetate; 18F-fluoroacetate; PET; head and neck cancer; staging; delineating tumor volume; clearance rate; perfusion; RT; treatment outcome; benign and malignant lymph node; prostate cancer; normal distribution; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : The use of positron emission tomography (PET) for imaging in oncology has grown rapidly in recent years. 2-[18F]-fluorodeoxyglucose (FDG) is the most common tracer of PET, although drawbacks exist. LÄS MER

 2. 2. Prognostic factors in soft tissue sarcoma. Tissue microarray for immunostaining, the importance of whole-tumor sections and time-dependence

  Detta är en avhandling från Oncology, Lund

  Författare :Jacob Engellau; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; growth pattern; time-dependence; P-glycoprotein Pgp ; CD44; β-catenin; cyclin A; bcl-2; p53; Ki-67; immunohistochemistry IHC ; whole-tumor sections; tissue microarray TMA ; Soft tissue sarcoma; prognostic factors; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Maligna mjukdelstumörer, så kallade mjukdelssarkom, utgör hos vuxna en ovanlig tumörform som uppkommer i kroppens stödjevävnader. Till dessa räknas muskler, fett, bindväv, slemsäckar samt kärl och nerver som försörjer dessa vävnader. LÄS MER

 3. 3. Quality improvement in palliative care the role of a national quality register and perceptions of information during palliative chemotherapy

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lisa Martinsson; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer; chemotherapy; communication; end-of-life care; oncology; palliative care; palliative medicine; quality in healthcare; quality register; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : IntroductionThere is a need in palliative care for development of structured methods to assess quality and support improvement. This need is present both within and outside specialised palliative care.Honest information from physicians is regarded as an important part of palliative care. LÄS MER

 4. 4. Copy Number Analysis of Cancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Markus Mayrhofer; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chromosomes; oncology; bioinformatics; Bioinformatik; Bioinformatics; Oncology; Onkologi; Clinical Genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : By accurately describing cancer genomes, we may link genomic mutations to phenotypic effects and eventually treat cancer patients based on the molecular cause of their disease, rather than generalizing treatment based on cell morphology or tissue of origin.Alteration of DNA copy number is a driving mutational process in the formation and progression of cancer. LÄS MER

 5. 5. Advocates and Voices. Swedish patient associations, their importance to individuals with cancer and collaboration with health care

  Detta är en avhandling från Oncology, Lund University

  Författare :Christina Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; support; Patient associations; voluntary action perspective; cancer; membership; contact person; network; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; experiential knowledge; advocates; consumers involvement; voice of medicine; onkologi; voice of lifeworld;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patientföreningarnas (PF) betydelse för sina medlemmar och för hälso- och sjukvårdssystemet har ökat och kommer sannolikt att öka. Denna avhandling studerar PF för cancerpatienter (PFCP) med avseende på utbredning, funktion, aktiviteter, och samverkan med hälso- och sjukvården utifrån föreningarnas och medlemmarnas erfarenheter. LÄS MER