Sökning: "Gunilla Sandberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Sandberg.

  1. 1. På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gunilla Sandberg; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik; first grade; literacy; preschool-class; special needs education; transition;

    Sammanfattning : The start of school is an important period in life. For some children, it is critical and affects their first time in school. It might have great importance for their learning and well-being. LÄS MER