Sökning: "Gunilla Sandberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Gunilla Sandberg.

 1. 1. På väg in i skolan : Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande

  Författare :Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Kerstin Bengtsgård; Solveig Hägglund; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; first grade; literacy; preschool-class; special needs education; transition; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The start of school is an important period in life. For some children, it is critical and affects their first time in school. It might have great importance for their learning and well-being. LÄS MER

 2. 2. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 3. 3. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 4. 4. ”Välkommen till 3a!” : – En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett språkligt och kulturellt heterogent klassrum

  Författare :Christa Roux Sparreskog; Eva Sundgren; Gunilla Sandberg; Karin Sheikhi; Åsa Wedin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; cultural and linguistic heterogeneous school; language focused teach-ing; literacy development; multilingual; teaching strategies; third grade; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Title: ”Welcome to 3a!”– An ethnographic case study on language-focused teaching in a linguistically and culturally heterogenic classroom The overall aim of this ethnographic case study is to study language-focused teaching in a multicultural Swedish school and a third grade composed of pupils with different linguistic and cultural backgrounds. The study focuses on the support of multilingual pupils offered by teachers and educators, on what didactic choices teachers make and what didactical methods are used during reading and writing lessons and on what language-focused teaching strategies the teachers and educators use. LÄS MER