Sökning: "Formativ bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Formativ bedömning.

 1. 1. Formativ bedömning en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erika Boström; Torulf Palm; Peter Nyström; Anders Jönsson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning och självreglerat lärande vad behöver vi för att få det att hända?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Charlotta Vingsle; Torulf Palm; Bergqvist Tomas; Frode Rønning; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; assessment for learning; self-regulated learning; teacher knowledge; mathematics education; formativ bedömning; bedömning för lärande; självreglerat lärande; lärares kunskap; matematikdidaktik; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Previous research has shown that substantial learning gains are possible when formative assessment and support for students’ development of self-regulated learning skills are implemented in classroom practice. Such implementation is not straightforward and there is a need for both further understanding of the knowledge and skills teachers require to practice formative assessment, and further insights into how different characteristics of ordinary teaching practices support students’ in becoming proficient self-regulated learners. LÄS MER

 3. 3. Assidere Necesse Est Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Eva Hartell; Inga-Britt Skogh; Lena Gumaelius; Richard Kimbell; Kay Stables; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology education; primary education; assessment; classroom assessment; formative assessment; assessment for learning; self-efficacy; e-portfolio; e-assessment; engineering education; STEM; teknikundervisning; teknikdidaktik; formativ bedömning; bedömning; grundskola; klassrumsbedömning; bedömning för lärande; betyg; vurdering; vurdering for laring; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment. LÄS MER

 4. 4. The Inefficient Loneliness A Descriptive Study about the Complexity of Assessment for Learning in Primary Technology Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Eva Hartell; Inga-Britt Skogh; Edvard Norlander; Lena Gumaelius; Pernilla Nilsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; assessment; formative assessment; assessment for learning; primary education; teknikundervisning; bedömning; formativ bedömning; bedömning för lärande; individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen; iup; grundskola; vurdering for laring;

  Sammanfattning : This thesis provides findings from a qualitative study that explores the assessment process undertaken by teachers in Swedish primary technology education. The thesis aims to contribute to a deeper understanding of how teachers assess in technology education. LÄS MER

 5. 5. Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet formativ återkoppling genom gruppsamtal

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Therese Granekull; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; peer assessment; science education; feedback; formative assessment; kamratbedömning; naturvetenskap; formativ bedömning; återkoppling; mellanstadiet; DiNO; scoring rubric; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Kamratbedömning kan ha en positiv effekt på elevers lärande. För att uppnå denna positiva effekt måste elever kunna ge återkoppling till sina kamrater och även ta emot återkoppling från sina kamrater. Elever måste också kunna använda den återkoppling som de får. LÄS MER