Sökning: "Per Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Per Sjögren.

 1. 1. Cardiovascular risk factors, diet and the metabolic syndrome

  Författare :Per Sjögren; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The clustering of metabolic disturbances, referred to as the metabolic syndrome, is today at the centre of attention. The rationale for this focus is that the prevalence of the metabolic syndrome is increasing globally with subsequent increased risk for cardiovascular complications. LÄS MER

 2. 2. Metapopulation biology of Rana lessonae Camerano on the northern periphery of its range

  Författare :Per Sjögren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sustainability for Whom? : The Politics of Imagining Environmental Change in Education

  Författare :Hanna Sjögren; Per Gyberg; Cecilia Åsberg; Stacy Alaimo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Environmental humanities; feminist theory; philosophy of education; posthumanities; teacher education; human-animal studies; sustainability; sustainable development; post-politics; social imaginaries; Humanistiska miljöstudier; feministisk teori; utbildningsfilosofi; posthumaniora; lärarutbildning; människa-djur-studier; hållbarhet; hållbar utveckling; postpolitik; imaginärer;

  Sammanfattning : Global initiatives regarding environmental change have increasingly become part of political agendas and of our collective imagination. In order to form sustainable societies, education is considered crucial by organizations such as the United Nations and the European Union. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 5. 5. Bioactive Compounds from the Marine Sponge Geodia barretti : Characterization, Antifouling Activity and Molecular Targets

  Författare :Martin Sjögren; Lars Bohlin; Per Jonsson; Anna-Karin Borg-Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Pharmacognosy; Geodia barretti; barettin; secondary metabolites; settling inhibition; Balanus improvisus; analogs; 5-HT; Farmakognosi;

  Sammanfattning : The marine sponge Geodia barretti produces a range of secondary metabolites. Two of these compounds were isolated and elucidated guided by their ability to inhibit settlement of cypris larvae of the barnacle Balanus improvisus. LÄS MER