Sökning: "person-centred care"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden person-centred care.

 1. 1. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 2. 2. “A chain is only as strong as its weakest link” : collaborative care planning as a person-centred practice

  Författare :Ingela Jobe; Åsa Engström; Birgitta Lindberg; Helle Wijk; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; collaborative care planning; person-centred practice; health and social care; ethics; older adults; care partners; health and social care professionals; nursing; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : In recent years, person-centred care has become one of the major goals of health and social care policies. A method used, to facilitate collaboration and integrate the person’s perspective in the decision-making process, is the collaborative care planning process. LÄS MER

 3. 3. Health-economic evaluations of person-centred care

  Författare :Laura Pirhonen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Person-centred care; Economic evaluation; Cost-effectiveness; Health outcomes; Markov model; Randomized controlled trial; Acute coronary syndrome; Chronic heart failure; Chronic obstructive pulmonary disease;

  Sammanfattning : Person-centred care aims at making the individual partake in the healthcare decisionmaking and at supporting individual health management. This stands in contrast to usual care, which typically has more focus on the particular disease at hand, rather than on the person behind the disease. LÄS MER

 4. 4. Being taken seriously. Person-centredness and person-centred climate as experienced by patients and significant others when the patient is assessed as non-urgent by the Swedish Ambulance Service

  Författare :Andreas Rantala; Vård i högteknologisk miljö; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; person-centred care; ambulance service; ambulance care; person-centredness; person-centred climate; Prehospital emergency care; nursing; Qualitative studies; non-urgent;

  Sammanfattning : Background: The experience of person-centredness and person-centred climate is poorly understood in the context of being assessed as non-urgent and, in many cases, left at home by the Ambulance Service.Aim: The overall objective of this thesis was to explore experiences of person-centredness and the person-centred climate among patients and significant others when patients were assessed as non-urgent by the Swedish Ambulance Service. LÄS MER

 5. 5. Home care communication : moving beyond the surface

  Författare :Jessica Höglander; Inger K. Holmström; Jakob Håkansson Eklund; Annelie J. Sundler; Bjöörn Fossum; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :communication; home care services; nursing staff; older persons; person-centred care; RIAS; VR-CoDES; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Communication is an essential part of care and human interaction. While communication within care entails both task-focused and socio-emotional elements, nurses are sometimes perceived as too task-focused. When in need of care, older persons want to be perceived and treated as individuals – to feel involved. LÄS MER