Sökning: "residential facilities"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden residential facilities.

 1. 1. Physical exercise for older people : focusing on people living in residential care facilities and people with dementia

  Författare :Håkan Littbrand; Erik Rosendahl; Yngve Gustafson; Kerstin Frändin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aged; dementia; exercise; frail elderly; nutrition; randomized controlled trial; residential facilities; Physiotherapy; Sjukgymnastik fysioterapi; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : The main purposes of this thesis were to evaluate a high-intensity functional weight-bearing exercise pro­gramme, regarding its applicability (attendance, achieved intensity, adverse events) as well as its effect on physical functions and activities of daily living (ADL) among older people living in residential care facilities, with a special focus on people with dementia. Furthermore, a main purpose was to systematically review the applicability and effects of physical exercise on physical functions, cognitive functions, and ADL among people with dementia. LÄS MER

 2. 2. Physical exercise and mental health among older people : measurement methods and exercise effects focusing on people living in residential care facilities

  Författare :Mia Conradsson; Erik Rosendahl; Yngve Gustafson; Håkan Littbrand; Nina Beyer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aged; residential facilities; depression; exercise; dementia; cognitive disorders; postural balance; validation studies; reproducibility of results; randomized controlled trial; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the effects of exercise on mental health among older people living in residential care facilities. The aim was also to study the reliability of an assessment scale for balance function and the usefulness of an assessment scale for depressive symptoms among older people, including people with cognitive impairments. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 4. 4. Promoting living in dignity and with a sense of well-being among older people living in residential facilities – older people’s perspective

  Författare :Charlotte Roos; Maria Engström; Bernice Skytt; Barbro Wadensten; Marit Silén; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dignity; empowerment; life satisfaction; older people; person-centered climate; residential facilities; Swedish national fundamental values; well-being; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The Swedish national fundamental values state that care of older people who are living in residential facilities should ensure that they live in dignity and with a sense of well-being. The overall aim of this licentiate thesis was to study, from older residents’ perspective, the effects of a caregiver intervention intended to put the Swedish national fundamental values into practice and to describe residents’ perceptions of what promotes the values: living in dignity and having a sense of well-being. LÄS MER

 5. 5. Prediction and prevention of falls among elderly people in residential care

  Författare :Lillemor Lundin-Olsson; Yngve Gustafson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; accidental falls; risk factors; movement; equilibrium; predictive value of test; accidental falls: prevention control; randomised controlled trials; frail elderly; residential facilities;

  Sammanfattning : Among elderly people, falls lead to a considerable amount of immobility, morbidity, and mortality. The purpose of this study was to develop and evaluate methods for predicting falls, and to evaluate a fall prevention program among elderly people living in residential care facilities. LÄS MER