Sökning: "Omeprazole"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet Omeprazole.

 1. 1. Functional Dyspepsia Symptoms and Response to Omeprazole in the Short Term

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elisabeth Bolling-Sternevald; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dyspepsia; drug therapy; omeprazole; gastrointestinal symptoms; peptic ulcer disease PUD ; malignancy; gastroesophageal reflux disease GERD ; dyspeptic symptoms; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Gastrointestinal symptoms have a prevalence of 20-40% in the general adult population in the Western world. These symptoms are generally considered to be poor predictors of organic findings [e.g. peptic ulcer disease (PUD) or malignancy]. LÄS MER

 2. 2. Characterization of a new amino acid transport system in human epidermal Langerhans cells

  Detta är en avhandling från Department of Dermatology and Venereology, Lund University

  Författare :Niels Bendsöe; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; amino acid transport; energy charge; epidermis; glycolysis; lactate; Langerhans cells; L-dopa; mitochondria; omeprazole; Dermatology; venereology; Dermatologi; venereologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika aspekter angående transportmekanismen för aminosyran L-dopa in i så kallade Langerhans celler (LC) i människans överhud och överhudens energimetabolism är undersökta och karaktäriserade. LC har flera olika funktioner i huden, och är en av de mest perifera delarna i vårt immunsystem mot omvärlden. LÄS MER

 3. 3. Gastric gland luminal pressure and mucosal protection : An in vivo study in the anesthetized rat

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Synnerstad; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiology and anatomy; acid secretion; bicarbonate; epithelial cell surface pH; gastric gland; muscularis mucosa; micropuncture; mucosal blood flow; mucus gel thickness; omeprazole; permeability; prostaglandins; ranitidine; rat; Fysiologi och anatomi; MEDICINE Physiology and pharmacology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : The driving force for creation of channels in gastric mucus, for acid and pepsin transport, ismost probably the hydrostatic pressure generated within the gastric gland lumen. The aim ofthis study was to investigate the origin and regulation of the glandular pressure. LÄS MER

 4. 4. Molecular regulation of rat histidine decarboxylase

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Christine Dartsch; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physiology; omeprazole; antiserum; fetal rat liver; COS-7 cells; purification; bacterial expression; protein turnover; ECL cells; gastric mucosa; gastrin; histdine decarboxylase; histamine; Fysiologi; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Enzymet histidin dekarboxylas - en nyckelroll i bildningen av histamin Histamin är en välkänd substans som är en av orsakerna till bland annat allergiska symptom. Alla som har hösnuva känner väl till hur histamin verkar, svullnande ögon och rinnande näsa. LÄS MER

 5. 5. The importance of the CYP2C19 polymorphism for disposition and effects of omeprazole treatment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Författare :Mohamed Sagar; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Omeprazole; CYP2C19; H. pylori; gastrin; intragastric pH; vitamin B12;

  Sammanfattning : CYP2C19, catalyzes the metabolism of omeprazole and several other drugs. About 3% of Caucasians are poor metabolizers (PM) of these drugs. The goal of this thesis was to evaluate the importance of CYP2C19 polymorphism for disposition and clinical effects of omeprazole treatment in healthy subjects and in patients with acid related disorders. LÄS MER