Sökning: "Erik Dahlquist"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden Erik Dahlquist.

 1. 1. Reducing ships' fuel consumption and emissions by learning from data

  Författare :Fredrik Ahlgren; Marcus Thern; Maria E. Mondejar; Cecilia Österman; Ann-Charlotte Larsson; Erik Dahlquist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; shipping; energy efficiency; orc; machine learning; emissions; Sjöfartsvetenskap; Maritime Science;

  Sammanfattning : In the context of reducing both greenhouse gases and hazardous emissions, the shipping sector faces a major challenge as it is currently responsible for 11% of the transport sector’s anthropogenic greenhouse gas emissions. Even as emissions reductions are needed, the demand for the transport sector rises exponentially every year. LÄS MER

 2. 2. Process Modeling of Combustion and Digesters for On-line Applications

  Författare :Anders Avelin; Rebei Bel Fdhila; Erik Dahlquist; Risto Ritala; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The use of biomass has increased in recent years due to the efforts to reduce the high emissions of greenhouse gases, primarily carbon dioxide from combustion of fossil fuels. At the same time industrial processes have become more complex because of increased production rates and profitability requirements. LÄS MER

 3. 3. From Passive to Active Electric Distribution Networks

  Författare :Javier Campillo; Erik Dahlquist; Wu Jianzhong; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Active distribution networks; smart grids; smart Meters; real-time pricing; demand-side management; electric vehicles; power systems; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : Large penetration of distributed generation from variable renewable energy sources, increased consumption flexibility on the demand side and the electrification of transportation pose great challenges to existing and future electric distribution networks. This thesis studies the roles of several actors involved in electric distribution systems through electricity consumption data analysis and simulation models. LÄS MER

 4. 4. Volvo faces a deregulated European electricity market

  Författare :Süleyman Dag; Erik Dahlquist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A deregulated European electricity market, would in the long run, mean uniform prices for similar customers. Hence, companies in Sweden must be as competitive as other industries in continental Europe in their electricity use. LÄS MER

 5. 5. Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa : Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Carina Carlhed; Erik Dahlquist; Margareta Ekborg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : Energiundervisning inom gymnasiets skolfysik ska enligt kursplaner inbegripa begreppsförståelse, undersökande arbetssätt och fysikkunskaper satta i sammanhang. Dessutom framhåller politiska dokument att fysikundervisningen ska inkludera hållbar utveckling som ett sätt att kontextualisera fysikkunskaper och bidra till elevers handlingskompetens. LÄS MER