Sökning: "Claes Malmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Claes Malmberg.

 1. 1. Kunskapsbygge på nätet - en studie av studenter i dialog

  Författare :Claes Malmberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; case study; collaboration; computer assisted instruction; CSCL; dialogue; groupwork; higher education; problem-based learning; problembaserat lärande; Datorstödd undervisning -- högskolan -- Sverige; computer assisted instruction; Pedagogy and didactics; Computer-assisted education; didaktik; Pedagogik; Datorstödd undervisning;

  Sammanfattning : This thesis investigates students’ dialogue and collaboration when working in small groups in a netbased course. The aim is to describe and shed light on student’s dialogue and collaboration in a computer-mediated communication working with a problem oriented task. LÄS MER

 2. 2. Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass

  Författare :Annika Elm; Staffan Selander; Tore West; Claes Malmberg; Sverige Stockholm Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood; early years; interaction; pre-school; science education; förskola; förskoleklass; interaktion; naturvetenskap; Educational work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med det här forskningsarbetet är att öka förståelsen av hur mönster i interaktionsprocesser påverkar barn och lärare i samtidiga skeenden. Studien syftar även till att öka insikten om hur naturvetenskapligt innehåll väljs ut och gestaltas i samspel mellan såväl barn som barn och lärare i en förskola och förskoleklass. LÄS MER

 3. 3. Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass

  Författare :Annika Elm; Staffan Selander; Tore West; Claes Malmberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The educational challenge in "education for sustainable development" : Qualification, social change and the political

  Författare :Helen Hasslöf; Kerstin Sonesson; Margareta Ekborg; Claes Malmberg; Iann Lundegård; Johan Öhman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; environmental education EE ; education for sustainable development ESD ; discourse theory; subjectification; teachers meaning making; functions of education;

  Sammanfattning : What happens with the aims and purposes of education when sustainability issues of complexity, uncertainty, risk and necessity are to be handled in educational practises? In this thesis Helen Hasslöf analyses how secondary and upper secondary school teachers discuss aims and purposes of their teaching practices in the light of sustainable development as an overarching perspective. Conflicting aims are problematized to discuss purposes of education. LÄS MER

 5. 5. Simulerad verklighet i gymnasieskolans fysik : En designstudie om en augmented reality simulering med socio-naturvetenskapligt innehåll

  Författare :Thomas Lundblad; Claes Malmberg; Mats Areskoug; Per Jönsson; Daniel Spikol; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis takes its standpoint in the declining interest for science studies in Sweden and abroad. According to Dillon and Oshorne (2009), science education is not conceived as an education for the lllajority of students. It is targeted at supplying the society with future scientists, ignoring the need for a science education for all students. LÄS MER