Sökning: "materiens partikelnatur"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden materiens partikelnatur.

 1. 1. Everything has its processes, one could say - A longitudinal study following students’ ideas about transformations of matter from age 7 to 16

  Författare :Lena Löfgren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; primary education; secondary education; science learning; transformations of matter; the particulate nature of matter; longitudinell studie; grundskola; lärande i naturvetenskap; materietransformationer; materiens partikelnatur; transformations of matter;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om elevers lärande och meningsskapande i naturvetenskap. Det teoretiska ramverket bygger på Human Constructivism. Detta perspektiv framhåller det unika samspel som äger rum mellan tankar, känslor och handlingar då människor skapar mening. Perspektivet betonar också språkets viktiga roll i lärandeprocesser. LÄS MER

 2. 2. Everything has its processes, one could say : a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16

  Författare :Lena Löfgren; Gustav Helldén; Margareta Ekborg; John Leach; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; primary education; secondary education; science learning; transformations of matter; the particulate nature of matter; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis concerns students’ learning and meaning-making in science. The theoretical framework builds upon Human Constructivism. This perspective underlines the unique interplay that occurs between thinking, feeling, and acting in human meaning-making and also stresses the important role of language in learning processes. LÄS MER