Sökning: "Susanne Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Susanne Engström.

 1. 1. Managing information to unblock supplier-led innovation in construction : barriers to client decision-making on industrialized building in Sweden

  Författare :Susanne Engström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to further the understanding of the role of the construction client as a decision-maker on supplier-led innovation. The analysis targets the ability of Swedish professional building clients to manage information about innovations extending beyond their current frames of reference. LÄS MER

 2. 2. Automation, decentralisering och prestationsutveckling : analys av förändringsmönster vid svenska företag under ett decennium

  Författare :Susanne Engström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Svenska företag har sedan slutet av 1980-talet genomfört förändringar i syfte att förbättra sin prestation inom ett eller flera områden. Långt ifrån alla har dock varit framgångsrika. LÄS MER

 3. 3. Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa : Gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Carina Carlhed; Erik Dahlquist; Margareta Ekborg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : Energiundervisning inom gymnasiets skolfysik ska enligt kursplaner inbegripa begreppsförståelse, undersökande arbetssätt och fysikkunskaper satta i sammanhang. Dessutom framhåller politiska dokument att fysikundervisningen ska inkludera hållbar utveckling som ett sätt att kontextualisera fysikkunskaper och bidra till elevers handlingskompetens. LÄS MER

 4. 4. Fysiken spelar roll! : Undervisning om hållbara energisystem, fokus på gymnasiekursen fysik A

  Författare :Susanne Engström; Peter Gustafsson; Hans Niedderer; Erik Dahlqvist; Stellan Löfdahl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physics teaching; sustainable energy education; Fysikundervisning; undervisning om hållbar energi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : This thesis will present the result from one main investigation (step 1) and two follow-up studies (step 2 and 3). The main study consists of an interpreting, iterative analysis of statements made by ‘experts’ on contents of education gathered from a questionnaire, which result in a subject-specific content for physics education on sustainable energy systems (SES) presented as a category system. LÄS MER

 5. 5. Essays on Unemployment Insurance Design

  Författare :Susanne Ek; Bertil Holmlund; Per Engström; Knut Røed; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay 1: This paper adds to the literature on the effects of unemployment insurance (UI) on post-unemployment outcomes. A vast literature has established a relationship between the generosity of UI and unemployment duration. However, little is known about the impact of UI benefits on subsequent labor market outcomes. LÄS MER