Sökning: "Mathilda Malling"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Mathilda Malling.

 1. 1. Bortom berättelserna : Stella Kleve - Mathilda Malling

  Detta är en avhandling från Symposion, Stockholm/Stehag

  Författare :Birgitta Ney; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Stella Kleve är en pseudonym för en kvinnlig författare som väckte stor uppståndelse på sin tid. En ung kvinna med moderna ambitioner som introducerade Swinburne och kritiserade den då aktuella "indignationslitteraturen". Hennes romaner Berta Funcke (1885) och Alice Brandt (1888) och många av novellerna, t.ex. LÄS MER

 2. 2. Bortom berättelserna : Stella Kleve - Mathilda Malling

  Detta är en avhandling från Symposion, Stockholm/Stehag

  Författare :Birgitta Ney; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Stella Kleve är en pseudonym för en kvinnlig författare som väckte stor uppståndelse på sin tid. En ung kvinna med moderna ambitioner som introducerade Swinburne och kritiserade den då aktuella "indignationslitteraturen". Hennes romaner Berta Funcke (1885) och Alice Brandt (1888) och många av novellerna, t.ex. LÄS MER

 3. 3. Att bli människa : Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880-1910

  Detta är en avhandling från Stockholm & Göteborg : Makadam förlag

  Författare :Maria Andersson; Boel Westin; Åsa Arping; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; gender; sexuality; childhood; crosswriting; literary history; Amanda Kerfstedt; Helena Nyblom; Mathilda Malling; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to analyze discourses of children, morality and gender in prose works for children and adults written between 1880 and 1910. Ten texts by Amanda Kerfstedt, Helena Nyblom and Mathilda Malling are studied. LÄS MER