Sökning: "Konsert"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Konsert.

 1. 1. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Tre Böcker Förlag AB

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER

 2. 2. The Oral University. Attitudes to music teaching and learning in the Gambia

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Eva Saether; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; multicultural; Music education; intercultural; orality; jali; the Gambia; Pedagogik; Pedagogy and didactics; Teacher education; didaktik; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine attitudes to teaching and learning among jalis in the Gambia. Although this is the main focus, the horizon of which the study is carried out, analysed and discussed, is the development of music teacher education in Sweden during the last three decades, and of which I have been a participant. LÄS MER