Sökning: "Göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 722 avhandlingar innehållade ordet Göteborg.

 1. 1. Arbetarpressen i Göteborg : En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965

  Författare :Lars-Åke Engblom; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det lokala möter världen : Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg

  Författare :Jenny Johannisson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kulturpolitik; historia; göteborg; sverige; 1990-tal;

  Sammanfattning : This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. LÄS MER

 3. 3. Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg : The Local Meets the World: Cultural Policy (Re)construction in the City of Göteborg during the 1990s

  Författare :Jenny Johannisson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural policy; cultural policy rationale; discourse; globalization; Göteborg; instrumentality; model of governance; neo-pragmatism; policymaking; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. LÄS MER

 4. 4. Hemlöshet i välfärdsstaden : En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer i Stockholm och Göteborg

  Författare :Marie Nordfeldt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Homelessness; voluntary organisations; local government; welfare state; Sweden; Stockholm; Göteborg; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relations between local government and voluntary organisations in two Swedish cities - Stockholm and Göteborg - with regard to the issue of homelessness, and to analyse how these relations have changed during the 1990's. A further aim is to explore to what extent different localities, due to variations in the economic and political context, vary in their responses to influences and pressures from the outside, e. LÄS MER

 5. 5. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER