Sökning: "Göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 4172 avhandlingar innehållade ordet Göteborg.

 1. 1. Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg The Local Meets the World: Cultural Policy (Re)construction in the City of Göteborg during the 1990s

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jenny Johannisson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kulturpolitik; historia; göteborg; sverige; 1990-tal; cultural policy; cultural policy rationale; discourse; globalization; Göteborg; instrumentality; model of governance; neo-pragmatism; policymaking; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. LÄS MER

 2. 2. Arbetarpressen i Göteborg : En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965

  Detta är en avhandling från Ekonomislk-historiska institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Lars-Åke Engblom; Högskolan i Jönköping.; [1980]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Die Praxis der Orgelstimmung in Norddeutschland im 17. und 18. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musikpraxis The practice of organ tuning in North Germany in the seventeenth and eighteenth centuries and its relationship to contemporary musical practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ibo Ortgies; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; historical performance practice; organ building; pipe making; bellows treading; temperament; tuning; meantone; modified meantone; well-tempered tuning; equal temperament; just intonation; pitch; Chorton; Kammerton; choir pitch; chamber pitch; keyboard compass; split key; subsemitone; short octave; Northern Germany; the Netherlands; Hanseatic cities; Hamburg; Bremen; Lübeck; Alkmaar; Zwolle; Michael Praetorius; Arp Schnitger; Frans Franz Caspar Schnitger; Andreas Werckmeister; Dieterich Buxtehude; organ repertoire; improvisation; ensemble playing; church account books;

  Sammanfattning : Ortgies, Ibo, Die Praxis der Orgelstimmung in Norddeutschland im 17. und 18. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musikpraxis (The Practice of Organ Tuning in North Germany in the 17th and 18th Centuries and its Relationship to Contemporary Musical Practice). Ph. LÄS MER

 4. 4. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Tre Böcker Förlag AB

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER

 5. 5. 'This heaving ocean of tones': nineteenth-century organ registration practice at St Marien, Lübeck

  Detta är en avhandling från Göteborg : Musikvetenskapliga institutionen, Göteborg University

  Författare :Joachim Walter; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Jimmerthal 1809–1886 ; Karl Lichtwark 1859–1931 ; Felix Mendelssohn Bartholdy 1809–1847 ; Johann Friedrich Schulze 1793–1858 ; Edmund Schulze; Friedrich Ladegast 1818–1905 ; Lübeck St. Marien; Lübeck St. Aegidien; Schwerin Dom Cathedral ; German 19th century organ registration; orchestral registration style; registration analysis; romantic organ music; organ repertoire; organ transcription; organ building;

  Sammanfattning : The dissertation deals with German nineteenth-century registration practice with the example of St Marien, Lübeck. The time investigated covers almost one hundred years, from 1834 until 1929 and the tenures of two organists, Hermann Jimmerthal, a student of Mendelssohn, and Karl Lichtwark, a student of Jimmerthal. LÄS MER