Sökning: "Bedrich Smetana"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bedrich Smetana.

  1. 1. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

    Detta är en avhandling från Göteborg : Tre Böcker Förlag AB

    Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

    Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER