Sökning: "autonomic nervous system"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade orden autonomic nervous system.

 1. 1. The Physiology of Chicken Domestication : Involvement of the HPA-axis and the Autonomic Nervous System

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Elfwing; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Domestication; chickens; HPA-axis; autonomic nervous system; heart rate; allometry;

  Sammanfattning : Domesticering är en urvalsprocess för önskvärda egenskaper hos djur som över tid förändrar deras utseende, beteende och genetik. Några exempel av djur som genomgått denna riktade avel är vargen, mufflon, uroxen, vildsvinet och den röda djungelhönan som vi idag känner som hunden, fåret, kon, grisen och slaktkycklingen. LÄS MER

 2. 2. Cardiovascular effects of TRH in rabbits, cats and monkeys : involvement of the autonomic nervous system

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva E. Seligsohn; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Autonomic nervous system regulation in chronic neck-shoulder pain Relations to physical activity and perceived stress

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Hallman; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomic imbalance; Daily physical activity; Trapezius myalgia; Treatment; Parasympathetic; Sympathetic;

  Sammanfattning : Neck-shoulder pain (NSP) is a highly prevalent musculoskeletal disorder with unclear causes, and effective prevention and treatment require a further understanding of the underlying mechanisms. Aberrant autonomic nervous system (ANS) regulation is a hypothesized causal element in the development and maintenance of chronic muscle pain. LÄS MER

 4. 4. The emotional motor system and gastrointestinal symptoms

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicin

  Författare :Pontus Karling; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anxiety; ANS; autonomic nervous system; cortisol; DST; emotional motor system; functional; gastrointestinal symptoms; GSRS-IBS; gut; HADS; heart rate variability; HPA axis; IBS; irritable bowel syndrome; stress; unipolar depression; val158met COMT polymorphism; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Gastroenterology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Gastroenterologi;

  Sammanfattning : There is a significant comorbidity between anxiety/depression and functional gastrointestinal syndromes, such as irritable bowel syndrome (IBS) and functional dyspepsia. The pathophysiological link between emotions and the gut is not known. LÄS MER

 5. 5. Bone Development and the Nervous System

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gregor Sisask; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi;

  Sammanfattning : Innervation of bone influence bone modeling, growth and remodeling. Pro-inflammatory cytokines released after tissue trauma are recognized as neurotrophic factors as well as factors influencing bone formation. The Wnt signaling pathway, essential for cell migration during embryogenesis is found to influence bone formation during fracture healing. LÄS MER