Sökning: "Skada barn"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden Skada barn.

 1. 1. Good Parents, Better Babies : An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics

  Författare :Erik Malmqvist; Fredrik Svenaeus; Stellan Welin; Eric Juengst; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Aristotelian practical philosophy; bioethics; hermeneutical ethics; human enhancement; instrumentalisation; moral intuitions; non-consequentialism; parenting; philosophy of medicine; practical wisdom; reproductive technologies; Aristotelisk praktisk filosofi; bioetik; förbättringar; föräldraskap; hermeneutisk etik; icke-konsekventialism; instrumentalisering; medicinens filosofi; moraliska intuitioner; praktisk vishet; provrörsbefruktning; Ethics; Etik;

  Sammanfattning : This study is a contribution to the bioethical debate about new and possibly emerging reproductive technologies. Its point of departure is the intuition, which many people seem to share, that using such technologies to select non-disease traits – like sex and emotional stability - in yet unborn children is morally problematic, at least more so than using the technologies to avoid giving birth to children with severe genetic diseases, or attempting to shape the non-disease traits of already existing children by environmental means, like education. LÄS MER

 2. 2. Hand Injury from Powered Wood Splitters

  Författare :Aron Lindqvist; Olle Nilsson; Bengt Gerdin; Christer Sollerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wood splitter; Wedge splitter; Screw splitter; Consumer product related injury; Agricultural injury; Occupational injury; Hand injury; Child injury; Injury prevention; Vedklyv; Kilklyv; Hydraulklyv; Skruvklyv; Arbetsskada; Handskada; Skada barn; Skadeprevention; Plastic surgery; Plastikkirurgi; Hand surgery; Handkirurgi; Orthopaedics; Ortopedi; Occupational medicine; Yrkesmedicin; Plastic Surgery; Plastikkirurgi;

  Sammanfattning : The purpose of this study on hand injury from powered wood splitters was to describe injury epidemiology and anatomy, to rate injury severity, to evaluate the outcome after injury and to describe factors of possible importance for the occurrence of injury.By searching a computerized patient registry, 131 patients injured by wood splitters from 1995 to 2001 were identified. LÄS MER

 3. 3. Measurements of Function in Children with Cerebral Palsy

  Författare :Eva Nordmark; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; Physical medicine; epidemiology; function; Cerebral palsy; measurement; children; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : Cerebral palsy (CP) is a term for a group of conditions associated with motor disabilities, that are very heterogeneous, i.e. symptoms, severity, associated impairments, functional outcome and needs. The overall purpose of this thesis was to study the prevalence and gross motor function and to evaluate and adapt measurements in children with CP. LÄS MER

 4. 4. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

  Författare :Daniel Agardh; Pediatrisk endokrinologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

  Sammanfattning : Celiac disease is a prevalent small bowel disease in children caused by permanent intolerance against gliadin, which is the alcohol-soluble fraction of the cereal protein gluten in wheat, rye and barley. Celiac disease is characterized by an inflammatory infiltrate of CD4+ T lymphocytes in the intestinal mucosa leading to damage of villous structure and loss of absorptive surface. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet genom besök hos närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Författare :Susanne Knutsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :critical care; intensive-care-unit; intensive-care-nursing; intensive-care-unit-policies; visiting policies; visiting restrictions; visiting intensive care unit; visitors-to-patients; child; nurses; physician; nursing; visiting experiences; parents´ experiences; children?s experiences; children visiting; attitudes; hermeneutics.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och beskriva villkor och förutsättningar för minderåriga barn att vara delaktiga genom att besöka en närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) samt hur vårdnadshavarna upplever sitt barns besök och hur barnen själva upplever det. Bakgrund: Historiskt sett har intensivvårdsavdelningar varit restriktiva till besök av närstående. LÄS MER