Sökning: "Road"

Visar resultat 1 - 5 av 1155 avhandlingar innehållade ordet Road.

 1. 1. Road Design for Future Maintenance : Life-cycle Cost Analyses for Road Barriers

  Författare :Hawzheen Karim; Björn Birgisson; Ulf Isacsson; Rolf Magnusson; Robert Thomson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; road maintenance; road management; road planning; road design; life-cycle cost; road barrier; guardrails; cable barrier; road traffic injuries; barrier collisions and barrier repair costs.; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; barrier collisions and barrier repair costs; Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader;

  Sammanfattning : The cost of a road construction over its service life is a function of design, quality of construction as well as maintenance strategies and operations. An optimal life-cycle cost for a road requires evaluations of the above mentioned components. LÄS MER

 2. 2. Improved road design for future maintenance : analysis of road barrier repair costs

  Författare :Hawzheen Karim; Ulf Isacsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; highway maintenance; highway management; highway design; road planning; road design; highway engineering; road barrier; cable barrier; w-beam barrier; road barrier damages; barrier repair cost.; Building engineering; Byggnadsteknik; Keywords: highway maintenance; barrier repair cost; Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader;

  Sammanfattning : The cost of a road construction over its service life is a function of the design, quality of construction, maintenance strategies and maintenance operations. Unfortunately, designers often neglect a very important aspect which is the possibility to perform future maintenance activities. LÄS MER

 3. 3. Tyre/road interaction : A holistic approach to the functional requirements of road surfaces regarding noise and rolling resistance

  Författare :Tiago Vieira; Sigurdur Erlingsson; Ulf Sandberg; Tony Parry; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road; surface; noise; rolling resistance; tyre; mitigation; Vägbeläggning; vägyta; textur; buller; rullmotstånd; däck; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Increased fuel consumption, increased greenhouse gas emission, diminishing real-estate prices and increased health issues are some of  the negative effects on the climate, on the environment and on the society from tyre/road rolling resistance and noise. The first two aspects are affected by energy dissipation in the tyre/pavement contact and are related to rolling resistance. LÄS MER

 4. 4. Tire/road noise : Studies of the mechanisms of noise generation, methods of measurement and road surface characterization

  Författare :Ulf Sandberg; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tyre road contact; Noise; Measurement; Surfacing; Properties; Development; Tyre; Pavement design; Method; Thesis; In situ; Surface texture; Macro; 33 Road: Surfacing; 33 Road: Surfacing; 911 Road: Components of the vehicle; 911 Road: Components of the vehicle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Road Surface and Tyre Interaction : Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  Författare :Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Byggvetenskap; Civil and Architectural Engineering; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. LÄS MER