Sökning: "international"

Visar resultat 1 - 5 av 2911 avhandlingar innehållade ordet international.

 1. 1. International network competitiveness Technical and foreign market knowledge development in international SME networks

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm School of Economics

  Författare :Angelika Löfgren; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International competiveness; SME; International entrepreneurship; Business networks; Innovation; Co-innovation; Internationalization; International entrepreneurship; Network management; Network coordination; Knowledge management; Knowledge development; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : How can small and medium-sized enterprises (SMEs) compete over time within international networks? This thesis takes a stance in that business network relationships are essential for international SMEs as such networks can provide knowledge and learning opportunities. International network competitiveness is, in this thesis, introduced as a concept that captures SMEs long term performance, resulting from the firms being competitive within international business networks. LÄS MER

 2. 2. International aggression : a study of the legal concept: its development and definition in international law

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Ahmed M. Rifaat; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :Aggression folkrätt ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Change, Institutions, and International Organisations Essays on the English School of International Relations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotta Friedner Parrat; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international relations; English School theory; international society; change; the United Nations; primary institutions; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The overall topic of this thesis is the English School understanding of international order, which I approach specifically by analysing the English School idea of international institutions and their change. The purpose is to develop the theory in a meta-theoretically conscious and coherent way. LÄS MER

 4. 4. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sandra Engstrand; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. LÄS MER

 5. 5. Essays on International Trade Theory and Evidence on the Determinants and Implications of Firms' Import Behaviour

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Evangelia Pateli; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international trade; extensive margins of trade; international sourcing; hierarchical sorting; information spillovers; devaluations; intermediate import dependence; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis aspires to further contribute to our understanding of both the determinants as well as the implications of intermediate goods trade. Faced with intensifying global competition, firms are increasingly developing their production process and their sourcing strategies beyond national borders in order to take advantage of lower costs, superior quality and technological advances. LÄS MER