Sökning: "Den Svenska Historien"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Den Svenska Historien.

 1. 1. Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carl-Johan Svensson; Ulf Zander; Svante Beckman; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Swedish History Museum; National Historical Museum; Museum of National Antiquities; didactics; history; history culture; mediation of history; public debate; exhibition; ideal; museum; Den Svenska Historien; Kristian Berg; free entry; Sveriges historia;

  Sammanfattning : The thesis concerns public debate on the public activities of The Swedish History Museum (Historiska museet) in Stockholm between the years 1992 and 2011. Moreover, the thesis contribute with knowledge on how basic didactic questions regarding a single national museum has been answered in the public debate over time. LÄS MER

 2. 2. "Fosterländska bilder" : den svenska historien i 1800-talets illustrerade läromedel, historieböcker och romanfiktion "Patriotic pictures" : Swedish history in 19th century illustrated text-books, history books and fiction novels

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Nodin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815

  Detta är en avhandling från Institute of Cultural Sciences, Biskopsgatan 7, SE-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Andreas Önnerfors; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; identification; press history; Freemasonry; educated societies; Tidig modern historia till ca. 1800 ; theories of climate; 18th century; Swedish Pomerania; cultural encounters; German Romanticism; Enlightenment; intellectual history; Modern history up to circa 1800 ;

  Sammanfattning : Between 1648 and 1815, Swedish-Pomerania, at the Baltic shore, belonged to the crown of Sweden. It was both a part of the Holy Roman Empire of German Nation and the Swedish realm. The port town of Stralsund played a key roll in the Swedish economy at the Baltic Sea, whereas the university town of Greifswald was the intellectual centre. LÄS MER

 4. 4. Från bautasten till bautastor studier över fornvästnordiska bautasteinn och svenska ord bildade med bauta(-)

  Detta är en avhandling från Umeå : Litteraturvetenskap och nordiska språk

  Författare :Susanne Haugen; Lars-Erik Edlund; Hans Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Scandinavian languages - general; bautasten; bauta-; Scandinavian languages; Swedish language; Icelandic lan¬guage; Icelandic philology; word formation; loan words; introduction; collocations.; lexicalization; productivity; Nordiska språk - allmänt; bautasten; bauta-; nordiska språk; svenska språket; isländska; isländsk filologi; ordbildning; lånord; introduktion; etablering; produktivitet; kollokationer; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två uppslagsord i Svenska Akademiens Ordlista 2006: bautasten och bauta-. Övergripande syfte är att beskriva och förklara lexikala förändringar hos ord bildade med bauta(-) i svenskan under perioden 1664–2006, med särskild hänsyn till dessa förändringars relation till ordens etableringsgrad. LÄS MER

 5. 5. Tekniken som problem och lösning föroreningsmotstånd och teknikval i 1900-talets svenska pappersmassaindustri

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kristina Söderholm; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : With the advent of environmental issues in the public debate, historians world-wide have shown an increased interest in studying environmental issues. In this field of study, phenomena such as industrialisation, as well as economic and technological progress, have often been understood solely as the causes of environmental degradation with few attempts to examine the more complex features of the technology-environment relationship. LÄS MER