Sökning: "Non-Christian religions"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Non-Christian religions.

 1. 1. Islamisk predikan på ljudkassett : en studie i retorik och fonogramologi

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Philip Halldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; Arabic; preaching; Muslim preacher; sermon; khutba; homiletic; rhetoric; genre; narrative; text and context; phonogram; audiocassette; recorded speech; format of publication; history of religions; persona; Ahmad al-Qattan; Ismail Hamidi; Salman al-Awda; Saudi Arabia; Resurrection; Paradise; Linguistics; Lingvistik; Phonetics; phonology; Fonetik; fonologi; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Islamology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om islamisk predikokonst i teori och praktik, med särskilt fokus på islamisk predikan inspelad och publicerad på ljudkassett. Huvudmaterialet består av fyra kassetter med inspelningar av predikningar på arabiska: 1) Ismail Hamidi, ”Underrättelsen om uppståndelsens dag”; 2) Ahmad al-Qattan, ”Vägen till Paradiset/Lustgården”; 3) Ahmad al-Qattan, ”Berättelser och sentenser”; 4) Salman al-Awda, ”Bakom galler”. LÄS MER

 2. 2. Islam på svenska : tidskriften Salaam och islams globalisering

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Otterbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; History of Religions; Islamology; Islam in Europe; Islam in Sweden; Muslims in Sweden; Salaam; globalization; privitization; genealogy; Rabita.; discourse; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver och diskuterar de tidskrifter och böcker som muslimer i Sverige skrivit på svenska under 1900-talet. Framförallt gås innehållet i tidskriften Salaam - Islamisk Tidskrift (grundad 1986) igenom. Innehållet diskuteras i förhållande till hur islam har globaliserats de senaste tre decennierna. LÄS MER

 3. 3. Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

  Detta är en avhandling från General History and Anthropology of Religions

  Författare :Peter Habbe; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Non-Christian religions; Humaniora; Humanities; Social Contracts; Sagas of Icelanders; Njáls saga; History of Religions; Ritual Studies; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen utvecklas en begreppsapparat som syftar till att utvidga vetenskapens möjligheter att studera människors formaliserade praktik i såväl religiösa som profana sammanhang. Begreppet ritual blir en term att se och tänka med. LÄS MER

 4. 4. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER

 5. 5. Patterns of Destiny : Hindu Nāḍī Astrology

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Gansten; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Candrakalanadi; Devakerala; Gurunadi; Dhruvanadi; Amsanadi; karman; karma; predestination; free will; fate; purusakara; daiva; divination; astrology; jyotihsastra; jyotisa; Nadi; Hindu astrology; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar en hinduisk, framför allt sydindisk form av divination vid namn nadi-läsning, uppbyggd efter astrologiskt mönster men med vissa utmärkande särdrag, framför allt uppläsandet av föregivet färdigskrivna texter, tillskrivna gudomliga eller övermänskliga författare, i vilka klientens levnadsöde skall ha nedtecknats långt före dennes födelse. Efter en skildring av författarens iakttagelser av denna divinationsform i dagens Indien diskuteras den klassiska hinduiska astrologins världsåskådning (i synnerhet dess förhållande till karma-läran) samt tekniska tillvägagångssätt i viss detalj, följt av ett närmare studium av tre astrologiska nadi-texter författade på sanskrit, ur vilka även utdrag med annoterad översättning presenteras. LÄS MER