Sökning: "Collective Violence"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Collective Violence.

 1. 1. Exile Warriors: Violence and Community among Hutu Rebels in the eastern Congo

  Författare :Anna Hedlund; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic Republic of Congo; Eastern Congo; Rwanda; violence; war; rebel camp; genocide; community; Hutu; identity; structural violence; political violence; rebels; soldier; civilian; refugees; exclusion; victim; perpetrator; Goma; Bukavu; armed groups; post-genocide; conflict; anthropology;

  Sammanfattning : This dissertation is an anthropological study of war and violence in the volatile eastern territories of the Democratic Republic of Congo. The ethnographic focus is on one of the largest rebel groups currently operating in the Congo conflicts, the Hutu-dominated Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR). LÄS MER

 2. 2. Neighborhoods without community collective efficacy and crime in Malmö, Sweden

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Manne Gerell; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crime; collective efficacy; geography;

  Sammanfattning : Brottslighet i utsatta bostadsområden har de senaste åren fått stort utrymme i samhällsdebatten. Polisen har börjat sammanställa nationella listor över de bostadsområden i Sverige som anses präglas av kriminella nätverk, samtidigt har media rapporterat att vissa brott, främst skjutningar och bilbränder, är betydligt vanligare i dessa områden än i andra delar av samhället. LÄS MER

 3. 3. Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma Radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis Studia Sociologica Upsaliensia

  Författare :Gunilla Dahlkild-Öhman; Maria Eriksson; Diana Mulinari; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family law; custody and contact assessments; children s participation; collective learning; work group; children witnessing domestic violence; social work; age order; gender order; gender violence discourse; discursive opportunity structure; radical learning; performance team; community of practice; stages of change; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis explores the scope for children’s voices offered to children in court mandated investigations regarding custody, residence or contact. The focus is on children who have been exposed to their father’s violence against their mother The aim is to study how the legislators’ intentions concerning children’s participation in this area are implemented in work groups. LÄS MER

 4. 4. Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma : Radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis Studia Sociologica Upsaliensia

  Författare :Gunilla Dahlkild-Öhman; Maria Eriksson; Diana Mulinari; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family law; custody and contact assessments; children s participation; collective learning; work group; children witnessing domestic violence; social work; age order; gender order; gender violence discourse; discursive opportunity structure; radical learning; performance team; community of practice; stages of change; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis explores the scope for children’s voices offered to children in court mandated investigations regarding custody, residence or contact. The focus is on children who have been exposed to their father’s violence against their mother The aim is to study how the legislators’ intentions concerning children’s participation in this area are implemented in work groups. LÄS MER

 5. 5. Sexual Violence in Armed Conflict: Threat, Mobilization and Gender Norms

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anne-Kathrin Kreft; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sexual violence; armed conflict; intra-state war; victimization; agency; women s mobilization; gender norms; Women; Peace and Security framework; Colombia;

  Sammanfattning : Sexual violence is a highly gendered violence. It disproportionately – albeit not exclusively – affects women and girls, and it asserts gendered hierarchies between perpetrators and victims. The widespread rape of women has been reported e.g. LÄS MER