Sökning: "perpetrator"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet perpetrator.

 1. 1. From Perpetrator to Protector? : Post-War Rebel Networks as Informal Security Providers in Liberia

  Författare :Mariam Bjarnesen; Mats Berdal; David Harris; Sukanya Podder; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : The dismantling of rebel structures at the end of civil war is often considered to be one of the most important aspects of a successful transition to peace. Combatants are expected to lay down their weapons, but also to abandon their wartime networks. LÄS MER

 2. 2. Straffrätt och mäns våld mot kvinnor : Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet

  Författare :Monica Burman; Johanna Niemi-Kiesiläinen; Åsa Gunnarsson; Ulrika Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; men´s violence against women; gender and law; sex equality; criminal law; perpetrator; victim; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Men’s physical and psychological violence against women in intimate relationships is a serious social problem and contravenes the political goal of gender equality. Over the last few decades men’s violence against women has become a central issue in Swedish gender equality politics. LÄS MER

 3. 3. Medierad övervakning : En studie av övervakningens betydelser i svensk dagspress

  Författare :Eric Carlsson; Bo Nilsson; André Jansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; surveillance studies; surveillance; discourse analysis; media studies; news; CCTV; real-crime media; press; terrorism; police violence; victim; perpetrator; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explores the use of surveillance images and discourses of surveillance in the Swedish press. Questions concerning surveillance appear frequently in the news today. LÄS MER

 4. 4. Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar

  Författare :Ann Heberlein; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; perpetrator; victim; Moral responsibility; Shame; Ethics; Guilt; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on forgiveness, its meaning, implications and consequences in relation to violations, victims, perpetrators and responsibility. It questions wheter forgiveness is always the right answer when a person is subjected to evil and violence. LÄS MER

 5. 5. Exile Warriors : Violence and Community among Hutu Rebels in the eastern Congo

  Författare :Anna Hedlund; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic Republic of Congo; Eastern Congo; Rwanda; violence; war; rebel camp; genocide; community; Hutu; identity; structural violence; political violence; rebels; soldier; civilian; refugees; exclusion; victim; perpetrator; Goma; Bukavu; armed groups; post-genocide; conflict; anthropology;

  Sammanfattning : This dissertation is an anthropological study of war and violence in the volatile eastern territories of the Democratic Republic of Congo. The ethnographic focus is on one of the largest rebel groups currently operating in the Congo conflicts, the Hutu-dominated Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR). LÄS MER