Sökning: "Civila samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Civila samhället.

 1. 1. För en ny tid? : förskjutning eller förnyelse - en inventering av diakonins dilemma

  Författare :Charlotte Engel; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 3. 3. Mellan löften om särart och krav på evidens : En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer

  Författare :Ulf Hammare; Tommy Lundström; Lars Svedberg; Lars-Erik Olsson; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; academisation; professionalization; scientifically produced knowledge; Socialt arbete; akademisering; professionalisering; vetenskaplig kunskap; expertis; evidensbaserad praktik; särart; mångfald; komparerande perspektiv; ideell sektor; privat sektor; offentlig sektor; Social Work;

  Sammanfattning : Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence – A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented non-profit, private and public sector organizationsIn the social work field it is possible to identify two parallel processes in time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence based methods. LÄS MER

 4. 4. Standardizing Civil Society : Interpreting Organizational Development in the Tension Between Instrumentalism and Expressivism

  Författare :Ola Segnestam Larsson; Bengt Kristensson Uggla; Lars Svedberg; Christina Garsten; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This book focuses on empirical phenomenon of organizational development, which seems to be trusted as the solution to many problems in civil society and the key to ‘the good society’. But can organizational development fulfil such expectations?As civil society becomes increasingly prominent in local struggles, national debates, and international politics, scholars are paying attention to how it should be promoted and developed. LÄS MER

 5. 5. Om krigets förutsättningar : Den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget 1808-09

  Författare :Martin Hårdstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Finnish War 1808-09; logistics; war and society; war; supplies; military supply system; artels; farmers; civilian administration; burghers; Sweden and the Napoleonic Wars; History; Historia;

  Sammanfattning : The Finnish War 1808-1809 started in February 1808 by a Russian attack on Finland and ended by the peace treaty of Fredrikshamn in September 1809. The peace meant the dissolution of the six-hundred-year old Swedish-Finnish realm. The Finnish War 1808-09 was fought in the poor and isolated areas of the north of Sweden and Finland. LÄS MER