Sökning: "Civila samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Civila samhället.

 1. 1. Till det lokalas försvar : Civilsamhället i den urbana periferin

  Författare :Lisa Kings; Sven Hort; Apostolis Papakostas; Nora Räthzel; Sven Hjort; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Civil Society; Urban Periphery; Everyday Life; Rinkeby; Tensta; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi; Frivilligorganisationer; Sverige; Stockholm; Invandrarorganisationer; Civila samhället;

  Sammanfattning : The current global restructuring processes are usually described in terms of increased integration and, concurrently, greater fragmentation among different regions and scales. How these parallel outcomes are reflected in the civic sphere, largely for those mostly affected, i.e. the urban grassroots, is the focus of this study. LÄS MER

 2. 2. Om krigets förutsättningar : Den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget 1808-09

  Författare :Martin Hårdstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Finnish War 1808-09; logistics; war and society; war; supplies; military supply system; artels; farmers; civilian administration; burghers; Sweden and the Napoleonic Wars; History; Historia;

  Sammanfattning : The Finnish War 1808-1809 started in February 1808 by a Russian attack on Finland and ended by the peace treaty of Fredrikshamn in September 1809. The peace meant the dissolution of the six-hundred-year old Swedish-Finnish realm. The Finnish War 1808-09 was fought in the poor and isolated areas of the north of Sweden and Finland. LÄS MER

 3. 3. Det oavsiktliga lärandet - försvarets räddningsplanka? : en granskning av värnpliktigas lärande under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället

  Författare :Siv Rehn; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Huvudintresset för avhandling riktar sig mot det lärande som sker under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället. Avhandlingen inleds med en historisk tillbakablick med genomgång av mönstringsförfarandet, den allmänna värnplikten och samhället samt värnpliktsutbildningen och den militära pedagogikens utveckling under seklet. LÄS MER

 4. 4. För en ny tid? : förskjutning eller förnyelse - en inventering av diakonins dilemma

  Författare :Charlotte Engel; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER