Sökning: "Julia Grosse"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Julia Grosse.

  1. 1. Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

    Författare :Julia Grosse; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; trust; concepts; Sweden; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; tillit; begrepp; Sverige; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; Social Work; socialt arbete;

    Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER