Sökning: "offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden offentlig sektor.

 1. 1. Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor

  Författare :Patrik Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Skandaler; legitimitet; offentlig sektor; korruption;

  Sammanfattning : Svensk offentlig sektor kan knappast sägas vara förknippad med skandaler. Men på senare tid har något förändrats och skandaler är numera ett inslag i den offentliga sektorn. Den här studien handlar om vad det innebär. LÄS MER

 2. 2. Varför blev det (bara) en? : En studie av en offentlig marknad i förändring

  Författare :Olga Yttermyr; Elisabeth Sundin; Bengt Jacobsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Quasi-markets; public sector; organizational change; process study; market structure; Offentlig marknad; offentlig sektor; organisatorisk förändring; processtudie; marknadsstruktur;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har forskare i Sverige och andra länder riktat allt större intresse mot offentliga marknader. Sådana organisatoriska arrangemang skapas runtom i svenska kommuner. Den här studien är en longitudinell studie av en process där en offentlig marknad för grundskoleutbildning skapas och utvecklas i en svensk kommun. LÄS MER

 3. 3. Mellan löften om särart och krav på evidens : En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer

  Författare :Ulf Hammare; Tommy Lundström; Lars Svedberg; Lars-Erik Olsson; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; academisation; professionalization; scientifically produced knowledge; Socialt arbete; akademisering; professionalisering; vetenskaplig kunskap; expertis; evidensbaserad praktik; särart; mångfald; komparerande perspektiv; ideell sektor; privat sektor; offentlig sektor; expertise; evidence based practice; increased diversity; specificity; comparative perspective; non-profit; private; public sector; questionnaire; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence – A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented non-profit, private and public sector organizationsIn the social work field it is possible to identify two parallel processes in time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence based methods. LÄS MER

 4. 4. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Författare :Johan Berlin; Anders Söderholm; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; Business studies; Företagsekonomi; Public sector research; Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Corruption in Sweden : Exploring Danger Zones and Change

  Författare :Staffan Andersson; Gullan Gidlund; Torbjörn Bergman; Paul Heywood; Paul M. Heywood; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Corruption; danger zones; delegation; institutional and contextual changes; least corrupt cases; multi-method approach; principal-agent relations; public sector; Sweden; Public sector research; Forskning om offentlig sektor; statskunskap; political science; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : In this dissertation I study corruption in the public sector in Sweden, a country which the literature regards as having few corruption problems. Sweden is therefore classified as a “least corrupt” case, and such countries are seldom studied in corruption research. My work is thus an effort to fill a gap in the literature. LÄS MER