Sökning: "Värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade ordet Värderingar.

 1. 1. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 2. 2. Vägar till värderingar och värden : skolans sociala fostran i läroplanstexter och pedagogisk praktik

  Författare :Jens Pedersen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Etik; värderingar; läroplaner; studier; undervisning; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Föreställningar och värderingar in organisation under förändring : en studie av identitetsuppfattningar inom konsumentkooperationen

  Författare :Carin Eriksson Lindvall; Lars Engwall; Eva Wallerstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :organisation; förändring; föreställningar; värderingar; identitetsuppfattningar; identitet; konsumentkooperation; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Processorientering och styrning : regler, mål eller värderingar?

  Författare :Göran Nilsson; Lars A. Samuelson; Olov Arwidi; Stockholm Handelshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Processorientatering; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Frågan är om det under de senaste femton åren funnits något mer populärt managementkoncept än processorientering. När en organsation genomför en förändring som införande av processorientering kan detta givetvis påverka ett antal olika aspekter i organisationen. LÄS MER

 5. 5. Lärande, värderingar och statsvetenskap : Studenters tolkningar av genus- och nationsbegreppet

  Författare :Linda Murstedt; Max Scheja; Ola Halldén; Ulla Riis; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conceptual change; values; student learning; political science; higher education; nation; gender; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Sociologists and feminist researchers have emphasized the prevalence of taken for granted notions about political concepts. Nation and gender are examples of concepts that are often perceived as non-political and “natural”. LÄS MER