Sökning: "privat sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden privat sektor.

 1. 1. Mellan löften om särart och krav på evidens En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulf Hammare; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; academisation; professionalization; scientifically produced knowledge; Socialt arbete; akademisering; professionalisering; vetenskaplig kunskap; expertis; evidensbaserad praktik; särart; mångfald; komparerande perspektiv; ideell sektor; privat sektor; offentlig sektor; socialt arbete; Social Work; expertise; evidence based practice; increased diversity; specificity; comparative perspective; non-profit; private; public sector; questionnaire;

  Sammanfattning : Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence – A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented non-profit, private and public sector organizationsIn the social work field it is possible to identify two parallel processes in time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence based methods. LÄS MER

 2. 2. Samordning, effektivisering og forenkling En sosiologisk analyse av begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig forvaltning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jens Petter Madsbu; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalisation; public electronic communications service; modernisation; public management reform; New Public Management; Digital Era Governance; qualitative research; sociology; Digitalisering; offentlige elektroniske tjenester; modernisering; reformer; offentlig sektor; New Public Management; Digital Era Governance; kvalitativ forskning; sosiologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis examines the arguments used by politicians and civil servants to justify the implementation of digitalisation processes to modernise and reform the Norwegian public sector. The research questions are “What arguments are used within the Norwegian public administration to justify the implementation of digitalisation processes?” and “How can these arguments be understood in relation to ideas about modernisation and ongoing reforms within the administration more generally?”. LÄS MER

 3. 3. Gränsorganisationer : egenskaper, problem och utvecklingsmöjligheter hos organisationer i gränslandet mellan privat och offentlig sektor = [Interface organizations] : [properties, problems and opportunities of organizations in the interface between private and public sector]

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Peter Winai; Stockholms universitet.; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Shaped for beauty Vocational and gendered subjectivities in private education for the beauty industry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eleonor Bredlöv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational Education and Training VET ; subjectivity; adult learning; power; gender; beauty industry; processes of becoming; caring knowledge; Yrkesutbildning; subjektivitet; vuxnas lärande; makt; genus; skönhetsindustrin; blivandeprocesser; omvårdnadskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to answer the question: How are vocational, gendered subjectivities produced in vocational education for the beauty industry? Drawing on Foucault and poststructural feminist theory, this question is answered in four papers, in which the material consists of beauty-school recruitment and marketing material, interviews with skin and spa therapy students and observations of practical skin and spa therapy training. These are educational arrangements that are closely bound to the economic sector of the beauty industry, and they have remained remarkably unexplored. LÄS MER

 5. 5. I mötet mellan modern management och professionell praktik ny organisering möter sjuksköterskeprofessionen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Berg Jansson; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The Swedish public sector is characterised by comprehensive organisational changes, often discussed in terms of New Public Management (NPM). NPM implies a transfer of management ideas from the private sector to the public sector, leading to new and changed principles for governance and organisation of the public sector. LÄS MER