Sökning: "vetenskaplig kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1573 avhandlingar innehållade orden vetenskaplig kunskap.

 1. 1. Handlingsburen kunskap Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Szczepanski; Lars Owe Dahlgren; Arne Nikolajsen Jordet; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor education; learning environment; knowledge in action; body and movement; physical education; ecology; Utomhuspedagogik; lärande; lärmiljö; handlingsburen kunskap; kropp och rörelse; fysisk aktivitet; ekologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a licentiate dissertation consisting of a summarizing section and two free-standing but coherent articles, one of which has previously been published in ascientific journal while the other is accepted for publication. The unifying link is the theme of attempting to establish the kernel of outdoor education, as it isunderstood by teachers active in the field. LÄS MER

 2. 2. Diskursanalys, kunskap och kön. : Ett försök att utveckla en teoretisk ram och ett arbetssätt för en diskursanalys av vetenskapliga texter

  Detta är en avhandling från Umeå : Universitet

  Författare :Siv Fahlgren; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diskursanalys; könsteori; kunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skådespelarens praktiska kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Premiss förlag

  Författare :Johansson Maria; Ingela Josefson; Merete Mazzarella; Tore Nordenstam; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Skådespeleri; Praktisk kunskap; Kroppsligt minne; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to articulate the actors’ practical knowledge. I have shared some of the questions that have arisen through my active years as a professional actor with a group of actors with different backgrounds and levels of experience. The actors are sceptical towards fixed theories and methods imposed on them from outside. LÄS MER

 4. 4. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sara Johansson; Irene Molina; Sofia Cele; Katja Tollmar Grillner; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER

 5. 5. Jämlikhet och kunskap : debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990

  Detta är en avhandling från Stockholm ; : Symposion graduale

  Författare :Göran Bergström; [1993]
  Nyckelord :Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Utbildningspolitik-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER