Sökning: "Central standard Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden Central standard Swedish.

 1. 1. De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Mathias Strandberg; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tonal word accent; tone accent; word accent; accent 1; accent 2; stress; second-element stress; compounds; compound words; Scanian; dialects; Swedish; etymology; syncope; loanwords; borrowing; ordaccent; tonaccent; accent 1; accent 2; betoning; efterledsbetoning; sammansättningar; sammansatta ord; skånska; dialekter; svenska; etymologi; synkope; lånord; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Swedish has a contrast between two so-called tonal word accents: accent 1 and accent 2. In central standard Swedish, for example, compound words generally have accent 2 and primary stress on the first element. LÄS MER

 2. 2. Modelling Phone-Level Pronunciation in Discourse Context

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Per-Anders Jande; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Pronunciation modelling; Pronunciation variation; Discourse-context; Phone-level variation; Central standard Swedish; Spoken language annotation; Data-driven methods; Machine learning; Decision trees; Pronunciation lexicon development; Machine-readable lexicon; Phonology; Discourse; Lexicon; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Sammanfattning : Analytic knowledge about the systematic variation in a language has an important place in the description of the language. Such knowledge is interesting e.g. in the language teaching domain, as a background for various types of linguistic studies, and in the development of more dynamic speech technology applications. LÄS MER

 3. 3. Search for beyond Standard Model physics with same-sign dileptons

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Anthony Hawkins; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Doubly Charge Higgs; Beyond Standard Model; LHC; ATLAS; TRT; Same-sign leptons; Fysicumarkivet A:2014:Hawkins;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Frågorna som partikelfysiker ställer är samma frågorna som folk har ställt under hela mänsklighetens tid på jorden, nämligen: Var kommer vi från? Vad är det som bygger upp det universum som vi ser? Hur håller allting ihop? Fysiker, historiens stora tänkare och hobbyfilosofen i pubben har alla funderat över de här frågorna (vissa mer än andra). Partikelfysiker försöker hitta svaret från perspektivet av universums minsta beståndsdelar, partiklar. LÄS MER

 4. 4. Characterization of clinical enterococcal isolates in Swedish hospitals : studies on genetic relatedness and high-level gentamicin resistance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Universitet

  Författare :Baharak Saeedi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : During the last few decades, and in parallel with increasing resistance to multiple antibiotics, enterococci have become one of the leading pathogens that cause nosocomial infections. High-level gentamicin resistant (HLGR) enterococci have become frequent. Thus, there are compelling reasons to control the transmission of enterococci with HLGR. LÄS MER

 5. 5. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. LÄS MER