Sökning: "compounds"

Visar resultat 1 - 5 av 2448 avhandlingar innehållade ordet compounds.

 1. 1. Nominal Compounds in Old Latvian Texts in the 16th and 17th Centuries

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German, Stockholm University

  Författare :Kristina Bukelskytė-Čepelė; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nominal compounds; compounding; Old Latvian; Lithuanian; Baltic languages; philology; historical linguistics; determinative compounds; possessive compounds; verbal governing compounds; copulative compounds; baltiska språk; Baltic Languages;

  Sammanfattning : This thesis investigates the system of compounding attested in the earliest written Latvian texts of the 16th and 17th centuries. The philological analysis presented in this work is the first systematic attempt to extensively treat compounds in Old Latvian. LÄS MER

 2. 2. BIOACTIVE ORGANOMETALLIC COMPOUNDS

  Detta är en avhandling från Haris Bjelosevic, Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Haris Bjelosevic; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biological; kinetic; gold; platinum; bioactive; phosphine; ruthenocene; Ferrocene;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intresset för metallbaserade läkemedel har växt stadigt de senaste årtionden. Kemins utveckling ger oss hela tiden mer förståelse och bättre verktyg för studier av olika metallkomplex och deras biologiska verkning. LÄS MER

 3. 3. Compounds in contact : a study of compound words with special reference to the Old Slavonic translation of Flavius Josephus' Peri tou Ioudaïkou polemou

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Fält; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Alcohol-sensitizing compounds : studies on the biochemical and pharmacological effects of disulfiram (antabuse), cyanamide and coprine on rats, with special reference to the disulfiram-ethanol reaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ewa Hellström; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Alcohol-sensitizing compounds : studies on the mode of action of disulfiram, cyanamide and 1-aminocyclopropanol on the acetaldehyde metabolism in rats

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Marchner; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER