Sökning: "accent 2"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden accent 2.

 1. 1. De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Mathias Strandberg; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tonal word accent; tone accent; word accent; accent 1; accent 2; stress; second-element stress; compounds; compound words; Scanian; dialects; Swedish; etymology; syncope; loanwords; borrowing; ordaccent; tonaccent; accent 1; accent 2; betoning; efterledsbetoning; sammansättningar; sammansatta ord; skånska; dialekter; svenska; etymologi; synkope; lånord; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Swedish has a contrast between two so-called tonal word accents: accent 1 and accent 2. In central standard Swedish, for example, compound words generally have accent 2 and primary stress on the first element. LÄS MER

 2. 2. Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Vivan Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uraliska och altaiska språk och litteratur; Uralian and Altaic languages and literatures; corpus; semantics; perception; count word; noun; vowel length; morphology; accent; phonetics; Stress; phonology; Phonetics; Fonetik; fonologi; Grammar; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en dokumentation av mina undersökningar av det rumänska ordet. Jag har som allmänlingvist undersökt några aspekter av det rumänska ordet fonologiskt, fonetiskt och semantiskt. Det finns också mycket skrivet om morfologin i rumänska. LÄS MER

 3. 3. Ljudstrukturen i dialekten i Rödåliden Auditiv analys av fonemen i en norrländsk dialekt i början av 2000-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

  Författare :Rune Westerlund; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; functional; informants; commutation; distribution; tonal accent; circumflex accent; auditory; cacuminal; Västerbotten;

  Sammanfattning : This study investigates the sound structure of the dialect of the Rödåliden area in the province of Västerbotten in Northern Sweden. The aim is to describe the phonological system with a structural approach. LÄS MER

 4. 4. Some visual correlates to focal accent in Swedish

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Sonia Sangari; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. V1 Declaratives in Spoken Swedish : Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern

  Detta är en avhandling från Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

  Författare :Maria Mörnsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; spoken language; perception test; dynamicity; downstep; F0 slope; focal accent; narrative; discourse; topic; cohesion; V2; V1; prosody; information structure; declarative; Spec-CP; Nordiska språk språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svenskan är ett s.k. V2-språk, dvs. det tempusböjda verbet står på andra plats i en deklarativ sats (en påståendesats) oavsett vilken typ av led som står i satsens första position. LÄS MER