Sökning: "Anthony Hawkins"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anthony Hawkins.

  1. 1. Search for beyond Standard Model physics with same-sign dileptons

    Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

    Författare :Anthony Hawkins; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Doubly Charge Higgs; Beyond Standard Model; LHC; ATLAS; TRT; Same-sign leptons; Fysicumarkivet A:2014:Hawkins;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Frågorna som partikelfysiker ställer är samma frågorna som folk har ställt under hela mänsklighetens tid på jorden, nämligen: Var kommer vi från? Vad är det som bygger upp det universum som vi ser? Hur håller allting ihop? Fysiker, historiens stora tänkare och hobbyfilosofen i pubben har alla funderat över de här frågorna (vissa mer än andra). Partikelfysiker försöker hitta svaret från perspektivet av universums minsta beståndsdelar, partiklar. LÄS MER