Sökning: "tonaccent"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet tonaccent.

  1. 1. De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

    Författare :Mathias Strandberg; Uppsala universitet.; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tonal word accent; tone accent; word accent; accent 1; accent 2; stress; second-element stress; compounds; compound words; Scanian; dialects; Swedish; etymology; syncope; loanwords; borrowing; ordaccent; tonaccent; accent 1; accent 2; betoning; efterledsbetoning; sammansättningar; sammansatta ord; skånska; dialekter; svenska; etymologi; synkope; lånord; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : Swedish has a contrast between two so-called tonal word accents: accent 1 and accent 2. In central standard Swedish, for example, compound words generally have accent 2 and primary stress on the first element. LÄS MER