Sökning: "Calcineurin"

Visar resultat 6 - 10 av 27 avhandlingar innehållade ordet Calcineurin.

 1. 6. The role of KIF1Bß in neuroblastoma tumour suppression during sympathetic neuron development

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Cell and Molecular Biology

  Författare :Stuart Fell; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Neuroblastoma, the most common extra-cranial childhood tumour, is believed to arise from precursor cells of the sympathetic nervous system (neuroblasts). Hemizygous loss of chromosome 1p36 strongly correlates with poor prognosis in neuroblastoma and the 1p36 gene KIF1Bβ has been proposed to be a pathogenic target of this deletion. LÄS MER

 2. 7. Neuronal Cell Death and Restoration in the Basal Ganglia: Implications for Huntington's and Parkinson's diseases

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Oskar Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; basal ganglia; Parkinson s disease; Huntington s disease; neural transplantation; restoration; NMDA receptor; excitotoxicity; calcium; caspase; neuronal cell death; apoptosis; transgenic mouse; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Basala ganglierna ligger under hjärnbarken i hjärnan och består av grupper av nervceller som är förbundna med varandra och med hjärnbarken. Till dessa grupper av nervceller hör striatum, globus pallidus, subthalamicus-kärnan och substantia nigra. LÄS MER

 3. 8. GABA in the islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Anna Wendt, BMC B11, S-22184 Lund

  Författare :Anna Wendt; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secreting systems; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; Endocrinology; SLMV; paracrine regulation; LDCV; islets of Langerhans; autocrine regulation; GABA; diabetology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag studerat frisättning samt effekter av GABA i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. GABA är en välkänd signalmolekyl i hjärnan och man vet att den där har en hämmande effekt på hjärncellerna. Detta betyder att GABAs effekter i hjärnan ofta är lugnande och/eller sövande. LÄS MER

 4. 9. Diabetic Vascular Complications & Inflammation - role of NFAT and TNFalpha

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jenny Öhman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular; hyperglycemia; osteopontin; NFAT; diabetes; retinopathy; TNF; UTP;

  Sammanfattning : Vascular complications of diabetes account for the majority of morbidity and mortality among diabetic patients. Large clinical trials have identified hyperglycemia as a risk factor in the development of diabetic vascular complications. LÄS MER

 5. 10. Gene expression analysis of Tec family kinases in B- and T-lymphocytes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Författare :K. Emelie M Blomberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The microarray technology is a powerful tool used in many different research areas. The technique has been around for more than a decade and has revolutionized the molecular biology field. In this thesis the Affymetrix GeneChip® arrays were used to study the transcriptomes of Tec family kinase mutant mouse models. LÄS MER