Sökning: "GABA"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade ordet GABA.

 1. 1. GABA in the islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Anna Wendt, BMC B11, S-22184 Lund

  Författare :Anna Wendt; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secreting systems; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; Endocrinology; SLMV; paracrine regulation; LDCV; islets of Langerhans; autocrine regulation; GABA; diabetology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag studerat frisättning samt effekter av GABA i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. GABA är en välkänd signalmolekyl i hjärnan och man vet att den där har en hämmande effekt på hjärncellerna. Detta betyder att GABAs effekter i hjärnan ofta är lugnande och/eller sövande. LÄS MER

 2. 2. Chemical signalling in the Drosophila brain GABA, short neuropeptide F and their receptors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Lina E. Enell; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Insect nervous system; Drosophila; GABA; sNPF; GPCR; ion channel receptor; feeding; metabolic stress; olfaction; antennal; lobe; mushroom body; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Morphology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Morfologi; Functional Zoomorphology; funktionell morfologi;

  Sammanfattning : Gamma-aminobutyric acid (GABA) and short neuropeptide F (sNPF) are widespread signalling molecules in the brain of insects. In order to understand more about the signalling and to some extent start to unravel the functional roles of these two substances, this study has examined the locations of the transmitters and their receptors in the brain of the fruit fly Drosophila melanogaster using immunocytochemistry in combination with Gal4/UAS technique. LÄS MER

 3. 3. The GABA system : functional studies on the effects of steroid hormones and long-term stimulation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Westerling; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. GABA-, glycine- and glutamate-induced currents in rat medial preoptic neurons functional interactions and modulation by capsaicin

  Detta är en avhandling från Umeå : Integrativ medicinsk biologi

  Författare :Urban Karlsson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medial preoptic nucleus; synaptic transmission; glutamate; GABA; glycine; TRPV1; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi;

  Sammanfattning : The medial preoptic nucleus (MPN) of the hypothalamus plays a major role in many functions involved in maintaining bodily homeostasis, such as thermoregulation and osmoregulation, as well as in the control of complex behaviours, e.g. sexual behaviour. LÄS MER

 5. 5. Neuropeptides and GABA in control of insulin producing cells in Drosophila

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Jeannette Söderberg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drosophila; insulin signaling; metabolism; feeding; DTK; DSK; GABA; stress resistance; funktionell zoomorfologi; Functional Zoomorphology;

  Sammanfattning : Insulin plays an important role in metabolic regulation as well as in growth, fecundity and stress resistance. In order to understand more about the regulation of insulin-like peptide (DILP) production and release we investigate the impact of neuropeptide (DTK) signaling and classical neurotransmitter (GABA) signaling onto the insulin producing cells of the Drosophila brain. LÄS MER