Sökning: "excitotoxicity"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet excitotoxicity.

 1. 1. Effects of dopamine and excitotoxicity in experimental models of Huntington's disease

  Detta är en avhandling från Åsa Petersén, WNC, BMC A10, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Åsa Petersén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; excitotoxicity; dopamine; Huntington s disease; striatum; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om en ärftlig hjärnsjukdom som heter Huntingtons sjukdom, eller danssjuka. Sjukdomen leder till personlighetsförändringar, ofrivilliga rörelser (som ser ut som om personen dansar) och demens. LÄS MER

 2. 2. Apoptosis And Excitotoxicity In The Death of Cultured And Grafted Dopaminergic Neurones

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Gabriele Schierle; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ac-YVAD-cmk; MK-801; flunarizine; N-methyl-D-aspartate; voltage-dependent calcium channels; Bcl-2; caspase; excitotoxicity; apoptosis; tyrosine hydroxylase; dopamine; Parkinson s disease; intracerebral transplantation; Poly ADP-ribose polymerase; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste två decennierna har transplantation av embryonal vävnad från ventrala mesencephalon, mitthjärnan, utvecklats till en möjlig terapi för Parkinson’s sjukdom. Ju bättre transplantatet återställer den dopaminerga neurotransmissionen, desto större blir den motoriska förbättringen hos patienten. LÄS MER

 3. 3. Neuronal Cell Death and Restoration in the Basal Ganglia: Implications for Huntington's and Parkinson's diseases

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Oskar Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; basal ganglia; Parkinson s disease; Huntington s disease; neural transplantation; restoration; NMDA receptor; excitotoxicity; calcium; caspase; neuronal cell death; apoptosis; transgenic mouse; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Basala ganglierna ligger under hjärnbarken i hjärnan och består av grupper av nervceller som är förbundna med varandra och med hjärnbarken. Till dessa grupper av nervceller hör striatum, globus pallidus, subthalamicus-kärnan och substantia nigra. LÄS MER

 4. 4. N-acetylaspartate in brain - studies on efflux and function

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Mattias Tranberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; N-acetylaspartate; Hippocampal slice cultures; HPLC; NMDA; Excitotoxicity; Volume regulation; Canavan disease;

  Sammanfattning : N-acetylaspartate (NAA) is an amino acid derivative present in high concentration in the brain. The function of NAA is still unsettled in spite of 50 years of research. The mainly neuronal synthesis and glial breakdown of NAA requires a well regulated neuronal efflux and glial uptake. LÄS MER

 5. 5. NEURAL STEM/PROGENITOR CELLS IN THE POST-ISCHEMIC ENVIRONMENT: Proliferation, Differentiation and Neuroprotection

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Jonas Faijerson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neural stem cells; neural progenitor cells; stroke; ischemia; reactive astrocytes; astrogliosis; proliferation; differentiation; neurogenesis; excitotoxicity; transfection; neuroprotection;

  Sammanfattning : Stroke is one of the leading causes of chronic disability and death in the Western world. Today, no treatment can repair the cellular loss associated with an ischemic lesion. LÄS MER