Sökning: "islets of Langerhans"

Visar resultat 1 - 5 av 99 avhandlingar innehållade orden islets of Langerhans.

 1. 1. GABA in the islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Anna Wendt, BMC B11, S-22184 Lund

  Författare :Anna Wendt; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secreting systems; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; Endocrinology; SLMV; paracrine regulation; LDCV; islets of Langerhans; autocrine regulation; GABA; diabetology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag studerat frisättning samt effekter av GABA i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln. GABA är en välkänd signalmolekyl i hjärnan och man vet att den där har en hämmande effekt på hjärncellerna. Detta betyder att GABAs effekter i hjärnan ofta är lugnande och/eller sövande. LÄS MER

 2. 2. Pulsatile insulin release from single islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johanna Westerlund; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; islets of Langerhans; insulin; ELISA; cytoplasmic calcium; oscillations; type 2 diabetes; glucose; diazoxide; potassium; tolbutamide; DNP; antimycin A; iodoacetamide; microfluorometry; fura-2; KATP channels; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology;

  Sammanfattning : Insulin release from single islets of Langerhans is pulsatile. The secretory activities of the islets in the pancreas are coordinated resulting in plasma insulin oscillations. Nutrients amplitude-regulate the insulin pulses without influencing their frequency. LÄS MER

 3. 3. Experimental Studies on the Vasculature of Endogenous and Transplanted Islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Mattsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; islets of Langerhans; endothelial cells; islet transplantation; vascular density; diabetes mellitus; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin;

  Sammanfattning : The blood vessels of the pancreatic islets are of crucial importance for oxygen and metabolite supply as well as dispersal of secreted hormones. In addition to this, endothelial cells have an important role in the revascularization process after islet transplantation. LÄS MER

 4. 4. Inflammatory Mediators and Enterovirus Infections in Human Islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Moëll; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Immunology; diabetes; islets of Langerhans; enterovirus; inflammatory mediators; cytokines; nicotinamide; Immunologi;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes (T1D) is due to a selective loss of the insulin producing β-cells. However, the process responsible for this loss is still unknown. There is accumulating evidence that enteroviruses (EVs) are involved in T1D. In addition to direct virus-induced cytolysis, EVs could facilitate β-cell destruction by inducing inflammatory cytokines. LÄS MER

 5. 5. Auxiliary Cells for the Vascularization and Function of Endogenous and Transplanted Islets of Langerhans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Liza Grapensparr; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Islets of Langerhans; beta cells; diabetes; transplantation; vascularization; Schwann cells; endothelial progenitor cells; neural crest stem cells; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes develops through the progressive destruction of the insulin-producing beta-cells. Regeneration or replacement of beta-cells is therefore needed to restore normal glucose homeostasis. Presently, normoglycemia can be achieved by the transplantation of whole pancreas or isolated islets of Langerhans. LÄS MER