Sökning: "målkonflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet målkonflikter.

 1. 1. Tjänstegarantin : Verktyg eller symbol?

  Författare :Pia Renman; Patrik Larsson; Jan Ch Karlsson; Helge Ramsdal; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :Tjänstegaranti; Överföring av idéer; New Public Management; Målkonflikter; Svenska kommuner; Intervjuer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : For several decades, there has been a transfer of ideas from the private sector to the public sector on how to modernize the organization. One widespread idea is the service guarantee. However, when ideas are transferred from one domain to another and implemented in a different context, they are also always transformed. LÄS MER

 2. 2. Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv : Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

  Författare :Rosemarie Ankre; Abdellah Abarkan; Lars Emmelin; Klas Sandell; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; friluftsliv; målkonflikter; kustlandskap; zonering; kustlanskap;

  Sammanfattning : Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. LÄS MER

 3. 3. Sharing the doughnut : Exploring sustainable and just futures

  Författare :Eléonore Fauré; Ulrika Gunnarsson-Östling; Göran Finnveden; Frances Fahy; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sustainability goals; goal conflicts; trade-offs; environmental justice; futures studies; backcasting; future scenarios; climate and energy targets; sustainability assessments; Objectifs de durabilité; Conflit d objectifs de durabilité; justice environnementale; prospective; backcasting; évaluation d impacts de durabilité; Hållbarhetsmål; målkonflikter; miljörättvisa; framtidsstudier; backcasting; framtidsscenarier; klimat och energimål; hållbarhetsutvärderingar; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Despite decades of international discussions or summits on the need to radically reduce e.g. increasing concentrations of greenhouse gases (GHGs) or biodiversity loss, these are still rising. LÄS MER

 4. 4. Sustainability goals combining social and environmental aspects

  Författare :Eléonore Fauré; Göran Finnveden; Ulrika Gunnarsson Östling; Alf Hornborg; Jonas Nässen; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sustainability goals; goal conflicts; trade-offs; environmental justice; backcasting; future scenarios; climate and energy targets.; Hållbarhetsmål; målkonflikter; miljörättvisa; backcasting; framtidsscenarier; klimat och energimål.; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This thesis examines how to take into account both environmental and social sustainability goals to be used in scenarios or in policymaking.In paper I, we select four sustainability goals that have to be fulfilled by 2050 in normative future scenarios for Sweden in a degrowth context. LÄS MER

 5. 5. Infrastruktur och regionförändringar - Regionförstoring och lokal tillgänglighet : målkonflikter i praktisk politik

  Författare :Bo Hansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER